Efektivita zdravotního systému

Čím se zabýváme

Zdravotní krize snižují dostupnost zdravotních služeb, efektivitu zdravotního systému a důvěru veřejnosti ve zdravotní systém. Pomocí integrace výzkumů z oblasti veřejného zdraví, zdravotnických a sociálních věd identifikujeme bariéry v přístupu ke zdravotní péči u různých skupin obyvatelstva, včetně cizinců. Dále se zabýváme otázkami spojenými s nástupem digitálních technologií do všech oblastí zdravotní péče, zejména efektivitou nových digitálních technologií a bariérami v jejich užívání. Samostatným výzkumnými subtématy je otázka důvodů fluktuace zdravotnických pracovníků a připravenost zdravotnického systému na dopady klimatických změn. Pojícím prvkem těchto tematických celků jsou determinanty důvěry veřejnosti ve zdravotní systém jako celek.
Zdravotnictví

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 725 914 824 +420 549 493 312 koscik@med.muni.cz Lékařská fakulta MU

Tiskové zprávy

Vše
Aktuality
Komentáře k zákonům
Pozvánky
Představujeme
Tiskové zprávy
Tiskové zprávy

SYRI bude zveřejňovat aktuální data

03.03.2023
Tiskové zprávy

Čtvrtina onkologických pacientů má problém získat životní pojištění

16.02.2023
Tiskové zprávy

Ministr Šalomoun jednal s vedením SYRI

13.02.2023
Tiskové zprávy

Věda má více promlouvat do nastavování veřejných politik

02.02.2023
Tiskové zprávy

Nedůvěra k očkování se projevuje i u zdravotníků

31.01.2023
Tiskové zprávy

SYRI chystá první velké studie

06.01.2023
Tiskové zprávy

Populace stárne, zdravotní rizika se mění

29.12.2022
Tiskové zprávy

Výzkum: Sestry si stěžují na bolesti zad, souvisí to patrně i s jejich odchody z profese

07.12.2022
Tiskové zprávy

Rozvoj telemedicíny má v ČR velké rezervy

30.11.2022
Tiskové zprávy

Zdravotní rizika u seniorů porostou

17.10.2022
Aktuality

SYRI přispěje k posílení pozice českých společenských věd

12.10.2022
Tiskové zprávy

V ČR vznikl unikátní institut, ve kterém budou sociální vědci zkoumat rizikové situace

04.08.2022

Publikace

vše
Odborné články
Studie SYRI

Lidé

Ing. Mgr. Olga Angelovská Ph.D.

PhDr. David Černý Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 221 990 711 david.cerny@ilaw.cas.cz

doc. JUDr. Tomáš Doležal Ph.D., LL.M.

JUDr. Adam Doležal Ph.D., LL.M.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 221 990 711 adam.dolezal@ilaw.cas.cz

Luca Fumarco Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
Luca.Fumarco@econ.muni.cz

Mgr. Andrea Gilchrist Ph.D.

Hayriye Gülec Pap Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
247228@mail.muni.cz

Isha Gupta

Zařazení: Juniorní výzkumník
isha.gupta@studenti.unipd.it

Victoria Hawk

Zařazení: Juniorní výzkumník
victoria.hazelette.hawk@med.muni.cz

Kamila Jančeková

Zařazení: Juniorní výzkumnice

Mgr. Zlata Kapounová Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 549 494 024 z.kapounova@med.muni.cz

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová Ph.D.

Mgr. Bc. Michal Koščík Ph.D.

doc. Ing Ondřej Krčál Ph.D.

Mgr. Martin Krobot

Zařazení: Juniorní výzkumník
krobot@med.muni.cz

doc. MUDr. Lubomír Kukla CSc.

JUDr. MgA. Jakub Míšek Ph.D.

prof. PhDr. Andrea Pokorná Ph.D.

Mgr. Denisa Porter Ph.D.

Abanoub Riad Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 549 496 572 abanoub.riad@med.muni.cz

doc. Ing. Rostislav Staněk Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 496 278 Rostislav.Stanek@econ.muni.cz

prof. PhDr. David Šmahel Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 497 451 smahel@fss.muni.cz

Mgr. Elena Tulupova Ph.D.

Mgr. Lucie Vidovićová Ph.D.