„Covid ukázal, že nenadálé události typu pandemie kladou závažné nároky na společenské obranné mechanismy a vyžadují efektivní reakce ze strany veřejných politik. K jejich zvládání nestačí medicínský výzkum. Také sociální vědci musí přispět svou expertízou.“

Klára Šeďová, vědecká ředitelka SYRI

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizikkrátce SYRI je virtuální vědecký hub, který sdružuje odborníky z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd ČR.  Jeho cílem je propojit vědce, kteří by spolu jinak nespolupracovali, a nabízet řešení a doporučení v reálném čase. Sociální vědci budou zkoumat rizikové situace a zmírňovat problémy, které tyto mimořádné události, jako je pandemie covid-19, válka na Ukrajině, inflace a zdražování nebo klimatické změna, přinášejí. Poslední roky jasně ukázaly, jak je současná doba k rizikovým situacím náchylná. Socioekonomické nerovnosti se prohlubují, proto je jedním z cílů SYRI poskytovat data tak, aby se podle nich mohli politici správně rozhodovat. Podobná hloubková analýza v ČR dosud chyběla.

Aktivity členů a členek týmu SYRI jsou rozložené do devíti vědních oblastí.

Jejich složení je následující:

 1. Komunikace, riziko a nejistota
 2. Právo a vládnutí
 3. Společenská odolnost
 4. Socioekonomické nerovnosti
 5. Polarizace a populismus
 6. Efektivita zdravotního systému
 7. Vzdělávání
 8. Ekonomické dopady
 9. Trh práce
Aktivity členů a členek týmu SYRI jsou rozložené do devíti vědních oblastí.

Ve všech těchto oblastech vybraní odborníci dlouhodobě rozvíjejí své výzkumné aktivity, avšak projekt SYRI je prvním, který je zaměřen na nová systémová rizika vztažená ke zdravotním a jiným celospolečenským ohrožením typu pandemií.

Posláním SYRI je:

 • budovat české centrum excelence v dosud systematicky nezkoumané oblasti
 • propojit elitní vědce z různých oblastí do jednoho funkčního celku
 • upozornit, že sociálně-vědní výzkum řeší aktuální problémy společnosti
 • na příkladu covid-19 dostat politiku systémových rizik do centra zájmu
 • formulovat v reálném čase vědecké výstupy a doporučení pro politiky
 • ukázat, že špičková věda může plnit důležitou společenskou roli