Polarizace a populismus

Čím se zabýváme

Zdravotní krize představují výzvu pro kvalitu demokracie díky ohrožení institucionálních rámců, oslabení dělby moci, a zatížení nezávislosti soudnictví. Projekt bude formou kvantitativních a kvalitativních výzkumů včetně řady mezinárodních komparací a experimentálních metod analyzovat, jak populismus a polarizace díky oslabení odpovědnosti a legitimity ovlivňují schopnost efektivně vládnout, a navrhne postupy k posílení společenské koheze a oslabení podpory populismu obyvatel ČR. Speciální výzvou pro vědce SYRI je v této oblasti identifikace a zasazení stěžejních českých problémů během pandemie do širšího mezinárodního kontextu s cílem nabídnout osvědčené postupy pro jejich zmírnění.
Politologie

PhDr. Petra Guasti, M.A., Ph.D.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 210 310 204 petra.guasti@soc.cas.cz   Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Tiskové zprávy

Vše
Aktuality
Pozvánky
Představujeme
Tiskové zprávy
Tiskové zprávy

Polarizace během kampaně u obou kandidátů sílila

04.02.2023
Tiskové zprávy

Věda má více promlouvat do nastavování veřejných politik

02.02.2023
Tiskové zprávy

Přímá volba prezidenta přináší emoce a vyvolává větší zájem o politiku

26.01.2023
Tiskové zprávy

Příčiny radikalizace české společnosti jsou dlouhodobé

24.01.2023
Tiskové zprávy

Podkopává Covid-19 evropské demokracie?

11.01.2023
Tiskové zprávy

SYRI chystá první velké studie

06.01.2023
Tiskové zprávy

Příklad Nerudové pomáhá měnit vnímání žen v politice

14.12.2022
Pozvánky
30.11.

Tématem konference bude, jak obstát v krizích

Aktuality

SYRI přispěje k posílení pozice českých společenských věd

12.10.2022
Tiskové zprávy

Výzkum: Ruskou vakcínu využívaly v Evropě země, ve kterých eroduje demokracie

12.10.2022
Tiskové zprávy

Ekonomická krize přinese další polarizaci politické scény

05.09.2022
Tiskové zprávy

Krizové situace ukazují, jak je demokracie křehká

15.08.2022
Tiskové zprávy

V ČR vznikl unikátní institut, ve kterém budou sociální vědci zkoumat rizikové situace

04.08.2022

Publikace

Lidé

Mgr. Jaroslav Bílek Ph.D.

Ing. Mgr. Olga Gheorghiev Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 210 310 351 olga.gheorghiev@soc.cas.cz

Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík Ph.D.

PhDr. Martina Klicperová CSc. DSc.

PhDr. Zdenka Mansfeldová CSc.

Dr. Emilija Tudzarovska Gjorgjievska

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 605 473 251 emilija.tudjarovska@soc.cas.cz