Sdílejte

Aktuality

Vědci SYRI uspěli v soutěži TA ČR

02.07.2024

Tým složený mj. z vědců Národního institutu SYRI uspěl v soutěži Technologické agentury České republiky (TA ČR) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA. Odborná porota mezi 24 přihlášenými vybrala aktuálně jako jeden ze tří vítězných projekt, který má podpořit datově podložené rozhodování v oblasti prevence a poskytování zdravotní a sociální péče.  

Cílem projektu jako celku je analyzovat stav stárnoucí populace v České republice a jeho dopady na sociální systémy. Konkrétně pak na výdaje na zdravotní a sociální péči, trh práce a další. Výzkumníci zároveň pomohou v edukaci, prevenci a intervenci u české populace s cílem snížit výskyt civilizačních (zejm. onkologických, kardiovaskulárních, neurodegenerativních, metabolických) a duševních onemocnění. Výsledky projektu budou užitečné pro tvorbu efektivních politik v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Do projektu se zapojí hned několik vědců SYRI z tří vědeckých skupin. Mimo jiné pak Petr Hlaďo z výzkumné skupiny zaměřené na vzdělávání a Jakub Hlávka, který je čerstvě součástí týmu SYRI ve skupině zaměřené na efektivitu zdravotního systému.

Projekt povede Masarykova univerzita, která je i lídrem konsorcia SYRI. Dále se jej účastní Masarykův onkologický ústav a společnosti Debono Interactive s.r.o. a Bindworks s.r.o. V soutěži TA ČR uchazeči podali do veřejné soutěže 24 návrhů projektů, z nichž 22 postoupilo do hodnocení. Technologická agentura pak aktuálně tři z nich podpořila. Nově vybraný projekt je pětiletý a začíná 1. 9. 2024.

Blíže: https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze-dilci-cil-5/