Vznik SYRI

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

Projekt je financován z programu EXCELES neboli Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví, spadajícího pod Národní plán obnovy. Jeho cílem je poučit se z bezprecedentní situace nastalé v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 a vytvořit nástroje reakce na podobné systémové hrozby do budoucna.

Projekt EXCELES je zaměřený na

  1. fungování veřejné správy, komunikaci veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
  2. efektivitu zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik,
  3. obnovu hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.
SYRI je konsorcium Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, jejichž propojení umožní vytváření nového vědění, které bude mít excelentní vědeckou úroveň a bude prakticky využitelné v oblasti fungování veřejné správy a její komunikace s veřejností, zejména v otázkách zdraví, zdravotní péče či životního stylu. SYRI bude aktivně ovlivňovat hospodářskou politiku státu, trh práce či přispívat k řešení nárůstu chudoby. Smlouvy o vzniku institutu byly podepsány 31. května 2022. Projekt SYRI potrvá o konce roku 2025.