Vznik SYRI

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

Národní institut SYRI vznikl spolu s dalšími čtyřmi instituty jako projekt v rámci programu EXCELES Národního plánu obnovy, financovaný z prostředků EU Next Generation. Národní plán obnovy připravila a na svém jednání 17. 5. 2021 schválila vláda a 1. 7. 2021 jej předložila Evropské Komisi.  Cílem Národního plánu obnovy je zajistit excelentní výzkum ve vybraných oblastech zdravotnictví (např. infekční choroby a virologie, nádorová onemocnění, metabolická onemocnění, kardiovaskulární choroby, neurověda a sociálně vědní výzkum studující socioekonomické dopady systémových zdravotních rizik). Program EXCELES následně 13. 9. 2021 schválila vláda. Veřejnou soutěž v tomto programu vyhlásilo MŠMT dne 8. 12. 2021 podle zákona o podpoře, výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a ústavy Akademie věd ČR vytvořily konsorcium a přihlásily se do této soutěže s návrhem projektu Institutu SYRI. Tato projektová žádost byla posouzena hodnotiteli a vybrána k podpoře.

Projekt EXCELES je zaměřený na

  1. fungování veřejné správy, komunikaci veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení,
  2. efektivitu zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik,
  3. obnovu hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.
SYRI je konsorcium Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, jejichž propojení umožní vytváření nového vědění, které bude mít excelentní vědeckou úroveň a bude prakticky využitelné v oblasti fungování veřejné správy a její komunikace s veřejností, zejména v otázkách zdraví, zdravotní péče či životního stylu. SYRI bude aktivně ovlivňovat hospodářskou politiku státu, trh práce či přispívat k řešení nárůstu chudoby. Smlouvy o vzniku institutu byly podepsány 31. května 2022. Projekt SYRI potrvá do konce roku 2025.