Sdílejte

Pozvánky

Petra Guasti na téma dialog v demokratické společnosti

06.11.2023

Jediným způsobem, jak ochránit demokracii, je její prohloubení. Řada soudobých problémů jako je nedůvěra, apatie, konflikty, je totiž výsledkem toho, že dosud plně nenaplňujeme demokratické ideály, říká Petra Guasti z Národního institutu SYRI, která se představí 9. listopadu v panelu na téma dialogu v demokratické společnosti v rámci blížících se Broumovských diskusí.

Petra Guasti se ve svém výzkumu zaměřuje na demokracii a největší hrozby, kterým dnes demokracie čelí, tedy populismus a polarizaci. „Kromě institucí potřebujeme demokraty – jedince, kteří věří v liberální demokracii založenou na pilířích vlády demokratické většiny a ochrany práv menšin. Demokracii nelze zredukovat pouze na volby. Protože svobodné volby nemohou proběhnout v nesvobodném kontextu. Je důležité, aby po volbách většina vládla takovým způsobem, že politická menšina má možnost oslovit voliče pro budoucí volby,“ říká Guasti, která o tématu bude diskutovat s knězem Tomášem Halíkem a filozofem a pedagogem Václavem Němcem.

Diskutující mají před sebou mimo jiné následující otázky: Umíme vést dialog v naší současné české a evropské společnosti? Jak přiblížit dialog o politických otázkách občanům? Jaké jsou překážky dialogu v demokratické společnosti a jak se s nimi vypořádat? Jak může dialog přispět k řešení sociálních a politických problémů? Je dialog nástrojem hledání jednoty, nebo rozmanitosti? Je smyslem dialogu kompromis? Co když vede dialog k polarizaci? O kterých tématech máme vést ve společnosti dialog a o kterých nikoliv? Je dialog v demokracii převážně záležitostí elit či jinak privilegovaných? Kde jsou filosofické kořeny dialogu a jaké jsou předpoklady kvalitního dialogu? Co znamená mlčení v demokratické společnosti? 

Podle Guasti příklady ze zahraničí jasně ukazují, že spolu můžeme diskutovat o všech tématech. „I o těch, která nás hluboce rozdělují. Podmínkou je však důstojné fórum – občanské shromáždění, ochota účastníků si naslouchat a ochota existujících volených zástupců doporučení občanského shromáždění implementovat,“ uvedla.

Broumovské diskuse pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s.  Jejich cílem je inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti. Letos se akce uskuteční od 8. do 11. listopadu. Více zde:  Program konference – Broumovské diskuse (broumovskediskuse.cz)