Sdílejte

Tiskové zprávy

Práce při studiu nezhoršuje studijní výsledky, záleží na míře

12.06.2024

Velká část studentů vysokých škol si musí při studiu vydělávat. Vědecké studie prokazují, že pokud pracují do 20 hodin týdně, pak mají čas studovat a dopad na jejich výsledky ve škole je malý. Pokud ale pracují více než 30 hodin týdně, zvyšuje to pravděpodobnost, že školu nedokončí nebo se spokojí jen s bakalářským titulem. Vyplývá to ze závěrů téměř sedmi desítek studií, které srovnávali vědci Národního institutu SYRI.

Vysokoškoláci hledají práci mimo jiné proto, aby získali praxi a usnadnili si nástup do zaměstnání po skončení studia. Jsou ale i tací, kteří se plně soustředí na studium. Dělají to často proto, že mají obavy z horších výsledků, než kdyby kombinovali studium s prací. „Nás zajímalo, jaký vliv má souběžné zaměstnání na studijní výsledky. Analyzovali jsme souhrn vědecké literatury na toto téma zahrnující 69 mezinárodních i tuzemských studií,“ popisuje Zuzana Havránková z Národního institutu SYRI a Univerzity Karlovy.

Podle ní se ukazuje, že dopad málo intenzivního zaměstnání do 20 hodin týdně je na studijní výsledky minimální. Není přitom podstatné, jaké má student rodinné zázemí nebo IQ. „Obecně platí, že schopnější studenti mají v průměru lepší známky, ale také častěji pracují. Naopak studenti ze znevýhodněných rodin mají horší studijní výsledky. Zároveň ale musejí více pracovat, aby měli dostatek financí pro studium,“ uvádí Havránková.

Problém nastává tehdy, je-li práce při studiu intenzivní, například více než 30 hodin týdně. To už významně zvyšuje pravděpodobnost, že student vysokou školu nedokončí, případně nebude pokračovat v magisterském studiu po dokončení studia bakalářského. „Méně intenzivní zaměstnání ale významné negativní dopady na vzdělání nemá, a tudíž ho lze ve většině případů studentům doporučit,“ říká Havránková, která se věnuje tzv. meta-analýze, což je statistická technika, která pomáhá vytvořit věrohodnou syntézu z více výzkumů na určité téma. 

Právě na otázku pracovní vytíženosti vysokoškoláků existují desítky vědeckých prací, které analyzují data od tisíců studentů. Dosud se většinou tvrdilo, že zaměstnání zhoršuje studijní výsledky, protože student má na školu méně času. To ale platí evidentně pouze zčásti. „Je třeba vzít do úvahy i fakt, že zaměstnání naučí mladé lidi větší disciplíně a efektivitě, která se pak projeví i ve studiu,“ dodává Havránková, jejíž článek byl právě publikován v prestižním časopise Economics of Education Review.

Více zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775724000335

 

Kontakt

doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.

Zařazení: seniorní výzkumnice
+420 222 112 330 zuzana.havrankova@fsv.cuni.cz Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd UK