Sdílejte

Extrovertní děti mají větší riziko úrazů

Tiskové zprávy

Extrovertní děti mají větší riziko úrazů

08.01.2024

Rozdíly v temperamentu, které se projevují už v útlém dětství, mohou ovlivnit riziko úrazů. Vědci z Národního institutu SYRI prokázali, že extrovertní děti mají mnohem vyšší riziko budoucích zranění. Zároveň to znamená i vyšší pravděpodobnost, že se zapojí do potenciálně nebezpečných situací v dospělosti. Podíl úmrtí dětí do pěti let v souvislosti s úrazy je přitom v České republice stále nadprůměrný.

Výzkumníci rozdali dotazníky matkám tříletých dětí, které hodnotily jejich temperament podle kritérií; zda je dítě aktivní, bojácné, společenské a podobně. „Zajímalo nás, jestli hodnocení temperamentu u tak malých dětí může mít dlouhodobou platnost,“ uvedl Albert Kšiňan z Národního institutu SYRI.

Temperament dětí pak vědci rozdělili do tří skupin na děti extrovertní, stydlivé a tzv. „průměrné“, které stály svým temperamentem mezi oběma již zmíněnými skupinami. Děti pak sledovali až do jejich 15 let a zjistili, že ty extrovertní měly mnohem větší riziko úrazů než děti stydlivé nebo průměrné.

„Extrovertní děti se rády vystavují novým situacím a věnují se častěji fyzicky náročným aktivitám, což zvyšuje pravděpodobnost jejich zranění. Zjednodušeně řečeno, vyšší úroveň impulzivity a aktivity je tedy spojená s vyšším rizikem budoucího zranění,“ uvedl Kšiňan. Naopak stydlivé děti vykazují nejnižší riziko zranění, což naznačila už dřívější pozorování na dětských hřištích, kde měly plaché děti tendenci vyhýbat se novým sociálním interakcím se svými vrstevníky, což je mj. chránilo před potenciálně rizikovými situacemi.

Z předchozích výzkumů je známo, že hlavní příčinou hospitalizace u dětí jsou neúmyslná zranění, nejčastěji pády a zranění v silničním provozu. Za posledních 30 let se přitom dětská úmrtnost celosvětově snížila z 12,8 milionu v roce 1990 na 5 milionů v roce 2021.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří Česká republika k regionům s vyšším podílem úmrtí dětí mladších 5 let, způsobených neúmyslnými úrazy. Podle údajů z roku 2017 je Česká republika na 36. místě z 53 evropských zemí s úmrtností 0,07 %, což je více než kupříkladu v Irsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Chorvatsku, Itálii, Slovensku nebo Velké Británii. Z výsledků evropské zprávy o prevenci dětských úrazů zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací navíc vyplynulo, že míra hospitalizace dětí a dospívajících byla v České republice přibližně dvakrát vyšší než v Nizozemsku nebo Portugalsku.

To je také jeden z důvodů, proč se vědci tímto tématem chtějí dál zabývat. „Navazující výzkum se bude zaměřovat na vztah mezi individuálním temperamentem a faktory prostředí, které mohou zmírňovat či naopak zvyšovat riziko neúmyslných zranění v dětství. Riziko úrazu je kromě dětského temperamentu ovlivněno také mírou rodičovské pozornosti, vybavením domácnosti nebo dopravou v okolí bydliště,“ uvedl Kšiňan.

Blíže: Rané rozdíly v temperamentu jako dlouhodobé prediktory neúmyslných poranění| Journal of Pediatric Psychology| Oxford University Press

Kontakt

Mgr. Albert Kšiňan Ph.D.

Zařazení: juniorní výzkumník
+420 549 494 582 albert.ksinan@recetox.muni.cz Výzkumné centrum RECETOX, Přírodovědecká fakulta MU