Sdílejte

Tiskové zprávy

Expert: Čtvrtá generace Ústavního soudu se zatím rýsuje jako mimořádně silná

14.12.2023

Senát dnešním schválením nominace soudce Zdeňka Kühna a advokátky Lucie Dolanské Bányaiové učinil další krok k završení obměny více než poloviny Ústavního soudu. Průběh čtvrté vlny jmenování soudců je zatím podle odborníka Národního institutu SYRI Ladislava Vyhnánka mimořádně zajímavý. Čtvrtá generace Ústavního soudu se zatím rýsuje jako mimořádně silná.

„V prvé řadě se ukazuje, že Ústavní soud ČR se na rozdíl od ústavních soudů v Maďarsku či Polsku nestal obětí politiků a pokusů o stranické ovládnutí. Byť model výběru českých ústavních soudců není neprůstřelný, v praxi se zatím ukazuje jako dostatečně resilientní. V další dekádě čeká Ústavní soud nepochybně rozhodování o mimořádně složitých a nezávislost na politických institucích i momentálních náladách společnosti bude velmi důležitá,“ uvedl Vyhnánek.

V patnáctičlenném sboru jsou jak zkušení soudci, tak respektovaní akademici. Zastoupeny jsou obory veřejného i soukromého práva a v neposlední řadě - na rozdíl od předchozí jmenovací vlny - je věnována pozornost i zastoupení žen. „Ukázalo se zároveň, že otázky profesní minulosti kandidátů na soudce i jejich osobnostní profily, jsou pro politické aktéry velmi důležité. I více než 30 let po sametové revoluci je významné chování kandidátů na soudce za minulého režimu. Do budoucna to představuje i výzvu. Nepochybně by prospělo, pokud by prezident, jeho poradci i Senát nalezli shodu na jakémsi profilu vhodného kandidáta z hlediska odbornosti i morální integrity a ten konzistentně aplikovali,“ upozornil Vyhnánek s tím, že některé otázky týkající se osobnosti kandidátů, včetně komunistické minulosti, se totiž vynořovaly a vynořují nahodile.

Komunikace mezi prezidentem a Senátem během roku 2023 prošla podstatným vývojem. Senát se zjevně snažil vydobýt si aktivnější roli v procesu jmenování ústavních soudců a vyjasnění vztahu mezi prezidentem a Senátem přinesla až jednání na konci roku. „Jde ale o tradiční problém kolaborativních modelů výběru ústavních soudců a v České republice ono vymezování mantinelů rozhodně nepřesáhlo rozumnou mez. Bylo by ostatně naivní očekávat, že výběr ústavních soudů nebude politickou otázkou,“ uvedl Vyhnánek, který pozitivně hodnotí i dosavadní fungování prezidentova poradního panelu.

„Byť každý může mít různé názory na to, kdo by byl vhodný kandidát na ústavního soudce, fungování panelu vneslo do procesu výběru kandidátů určitou konzistentnost a předvídatelnost, což u předchozích dvou prezidentů říct rozhodně nešlo,“ dodal Vyhnánek, který kromě SYRI působí i na Masarykově univerzitě.

 

Kontakt

JUDr. Ladislav Vyhnánek Ph.D., LL.M.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 494 412 Ladislav.Vyhnanek@law.muni.cz