Sdílejte

Představujeme

Šachista povede skupinu zaměřenou na právo a vládnutí

24.08.2022

Už několik let se Roman Chytilek drží v čele světového žebříčku korespondenčního šachu, v rámci SYRI pak vede výzkumnou skupiny zaměřenou na Právo a vládnutí. Ač to na první pohled možná nevypadá, obě role se u Chytilka propojují. V rámci svého hobby i vědecké práce se totiž zaměřuje na to, jakým způsobem se lidé rozhodují.

Jak se správně rozhodovat a zachovat v klíčových situacích učí v kurzu Teorie her a politické rozhodování také studenty FSS Masarykovy univerzity. On sám z teorie her při korespondenčním šachu využívá třeba získané poznatky týkající se nejistoty či rizika. Mezi pravidly a rozhodováním v šachu a v politice ovšem vidí řadu rozdílů. „Šachovou partii na rozdíl od politiky nehrajete s tím, že když ji vyhrajete, pravidla změníte. Navíc v šachu se nemění pravidla během hry, zatímco pro politiku je to klíčová vlastnost," říká Chytilek.

Ve své vědecké činnosti se Roman Chytilek odborně věnuje především rozhodovacím procedurám a srovnávací politologii s důrazem na politické strany, volební systémy a volby. Je jedním z průkopníků experimentální politologie a experimentálního studia bezpečnosti v českém prostředí. V SYRI se bude věnovat koordinátorské roli a výzkumu pravidel vertikální dimenze vládnutí.

Období související s pandemií COVID-19 je pro vědce SYRI jakousi laboratoří, protože tato krizová situace prohloubila problémy ve společnosti, které existovaly už před pandemií. „COVID byl nejen zdravotní krizí, ale i krizí krizového managementu, v níž dobře obstála málokterá země. Proběhlá zkušenost je proto zároveň příležitostí k formulaci doporučení, týkajících se politických pravidel a procedur, které v budoucnu pozitivně ovlivní efektivitu vládnutí a schopnost politických elit na různých úrovních zvládat krizové situace. Právě to je v SYRI největší výzva pro výzkumnou skupinu, která integruje právní, politologickou a správní výzkumnou perspektivu,“ uvedl Chytilek.

Systémové krize mohou být podle něj mj. krizemi pravidel a procedur politických institucí a procesů. Vědci SYRI budou v jeho skupině pomocí integrace politických, právních a správních věd analyzovat fungování institucí v ČR a EU na více úrovních a jejich koordinaci s cílem identifikovat úspěšné reformy procesů formulování práva a vládnutí v ČR i ve světě a navrhnout proveditelné reformy v ČR.