Sdílejte

Aktuality

Diskuze otevřela letošní Meeting Brno

22.06.2024

Diskuzí, které se účastnila i filosofka SYRI Alice Koubová, začal v pátek festival Meeting Brno. Jeho letošní téma „Od traumatu k naději“ zkoumá a diskutuje způsoby vyrovnávání se s těžkými životními i historickými událostmi. Festival končí v neděli.

Trauma podle Koubové není výhradně individuální záležitost. Jako neurologický projev nadlimitního, nebo dlouhodobého stresu může být výsledkem neúnosného přetížení způsobeného společenskými  normami, či společenskou lhostejností. Převádění odpovědnosti za trauma na jednotlivce je s námi odjakživa. „Váleční veteráni z první světové války trpící tzv. shell shock efektem, byli válečnými soudy a společností odsuzováni jako hypochondři a slaboši místo aby společnost vnímala svou odpovědnost za jejich doživotní trauma a postarala se o ně“, uvedla Koubová, která v rámci SYRI vede výzkumnou skupinu zaměřenou na Společenskou odolnost.

Otázka traumatu také závisí na tom, čím je člověk vybaven předtím, než zažije dramatickou událost, co má k dispozici v průběhu nadlimitně náročné události a jaké nástroje lze využít pro léčbu traumatických symptomů po ní. „Společenský systém nese odpovědnost za to, čemu občany vystavuje a jaké jim poskytuje nástroje pro zvládání nadlimitních událostí bez trvalých dopadů na jejich psychiku. Z traumatu se člověk nevytáhne za vlastní vlasy sám,“ uvedla Koubová.

Festival Meeting Brno propojuje zdánlivě nepropojitelné názorové proudy, rozličné kultury a podporuje mezináboženský dialog. V rámci víkendového programu se představily i Lucie Jarkovská s Martinou Noskovou ze SYRI, které popsaly tzv.  deníkové metody. „Deník může být prostým záznamem života, ale také se může stát nástrojem pro přemýšlení, porozumění a exaktní zkoumání. Může být prostorem pro učení a učení se, líhní pro inovativní nápady nebo záchranným lanem v problematických osobních i profesních situacích,“ říká Jarkovská.

 

Na snímku Alice Koubová vedle influencera Karla „Kovy“ Kováře. Foto: Jakub Šnajdr

Kontakt

doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová Ph.D.

Zařazení: vedoucí výzkumné skupiny
+420 221 183 316 alicekoubova@seznam.cz Filosofický ústav AV ČR