Sdílejte

Aktuality

Délka života ve zdraví nabízí pohled na zdraví populace

19.06.2024

Co je to délka života ve zdraví a jak ji lze měřit? Jaké možnosti tento stále častěji využívaný demografický nástroj nabízí a co vlastně představuje? To byly jen některé z otázek, které dnes diskutovali odborníci z řad ministerstev, zdravotních pojišťoven, asociací zabývajících se zdravím a dlouhověkostí, odborných společností a řady vysokých škol v pražském Karolinu. Kulatý stůl na toto téma organizovali odborníci z Národního institutu SYRI spolu s platformou Ministr zdraví.

Zdravotní stav populace v současnosti vědci vyhodnocují nejen podle úmrtnosti a nemocnosti, ale také podle pozitivních ukazatelů. Příkladem je hodnocení vztahu mezi prodlužováním délky života ve zdraví a s tím související kvality života ve vyšším věku.

Ukazatele „délky života ve zdraví“ jsou jedním z nejčastěji používaných souhrnných ukazatelů populačního zdraví. „Jejich využití ve veřejném prostoru v současnosti narůstá, ať už v souvislosti s hodnocením zdravotního stavu populace a jeho dopadu na zdravotní a sociální péči, nebo hodnocení kvality života různých skupin obyvatelstva,“ míní Michala Lustigová z vědecké supiny SYRI zaměřené na socioekonomické nerovnosti ve zdraví.

V rámci programu kulatého stolu byly diskutovány i možná rizika neopatrného používání daných indikátorů a diskutovány zdroje dat, které by mohly těmto zkreslením předcházet. Z diskuze vyplynulo, že poptávka po hodnocení populačního zdraví je z řad resortů enormní. Po bližší specifikaci potřeb ze strany stakeholderů bude vypracována expertní zpráva, která jim pomůže lépe pochopit a komunikovat dané ukazatele.

Foto: Ministr zdraví