Sdílejte

Aktuality

České vzdělávání má před sebou nové výzvy

25.06.2024

Jednou z aktuálních výzev českého vzdělávacího systému je podle posledních výzkumů Národního institutu SYRI interakce mezi podporou a well beingem na školách a stimulace k jejich vyšším vzdělávacím aspiracím. Na konferenci Evropa jako education village to dnes uvedla vědecká ředitelka SYRI Klára Šeďová.

Vědci SYRI v poslední době analyzovali například adaptaci ukrajinských žáků v českých školách. Některé školy byly k jejich přílivu velmi vstřícné a podle Šeďové upozadily akademickou složku na úkor pohody, aby byli příchozí spokojení a dobře se adaptovali na nové prostředí.

Aktuálně se vědci SYRI zabývají kvalitou výuky v českých školách. Výsledky výzkumu přinesly některé zajímavé závěry. Mezi školami jsou rozdíly jen minimální. Kantorům se ale nedaří žáky příliš aktivizovat k přemýšlení. Bez kognitivní náročnosti podle Šeďové není možné táhnout žáky k lepším výsledkům, to bude ale potřeba sladit se sociální podporou. „Slaďování těchto dvou pólu je jednou z velkých výzev české vzdělávací reality,“ uvedla Šeďová.

Společně s Šeďovou na konferenci diskutovali mj. Dana Pražáková z České školní inspekce, ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl nebo Klára Bezděková, náměstkyně ředitele Národního pedagogického institutu České republiky. Konference navázala na zasedání Národního konventu o vzdělávání. Jejím cílem bylo zasadit do mezinárodního kontextu aktuální výzvy pedagogického leadershipu, přípravy budoucích učitelek/učitelů a význam „územních koalic“ pro zvyšování kvality vzdělávání.