Sdílejte

Tiskové zprávy

Výzkum: Váhavost k očkování posiluje vyšší vzdělání

06.02.2024

V České republice klesá ochota rodičů nechat očkovat svoje děti. Často se tak přitom rozhodují rodiče s univerzitním vzděláním. Tento trend má i negativní projevy. Už v roce 2019 jsme například ztratili status země bez spalniček, vysvětluje Jaroslava Hasmanová Marhánková z Národního institutu SYRI a Univerzity Karlovy, která se zabývá analyzováním postojů k očkování v české společnosti.

„Vakcinace pomohla řadu nemocí vymýtit, nyní se některé vrací – jako například spalničky. Proto je důležité motivaci rodičů, kteří očkování odmítají, lépe pochopit. Z našich výzkumů vyplývá jeden zajímavý jev, a to je fakt, že vyšší vzdělání je u rodičů zároveň faktorem, který může váhavost k očkování posilovat,“ uvedla Jaroslava Hasmanová Marhánková.

Váhavost je motivována různými postoji. „Příkladem je různorodý vztah k biomedicínskému vědění,“ uvedla vědkyně. Rodiče často argumentují zbytečností nebo dokonce škodlivostí vakcín, případně jejich malou efektivitou. Další formou váhavosti je argumentace zaměřená na vyhodnocování rizik a benefitů konkrétního očkování. „Rodiče vyhodnocují rizika a benefity pro konkrétní dítě v daný časový okamžik,“ uvedla Marhánková.

Podle ní je očkování součástí širší sítě důvěry, jako je důvěra v pediatry nebo ve fungování zdravotního systému obecně. „Nesporným faktem je skutečnost, že lidé častěji přikládají vakcínám velký význam a hodnotí je jako vysoce účinné v zemích, kde si lidé obecně více důvěřují. Situaci ovlivňují i sociální média. V zemích, kde jim lidé věří, je zároveň vyšší míra nedůvěry vůči účinnosti vakcín,“ uvedla Marhánková.

Z hlediska politiky státu je očkování stále zásadní a ovlivňuje řadu věcí. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví (č. 537/2006 Sb.) ukládá povinnost podrobení se očkování všem jedincům žijícím na území ČR. Neočkované dítě mladší 5 let (bez kontraindikací) nesmí být přijato do předškolního zařízení.

Podle vědců k posílení důvěry v očkování pomáhá depolarizace, konkrétně vytváření prostorů, které rodičům poskytnou bezpečné místo pro diskuzi ohledně jejich obav týkajících se očkování dětí. „Doporučujeme také klást důraz na zvyšování komunikačních kompetencí zdravotnických profesionálů v jednání s pacienty a rodiči. Vzhledem k mladé generaci je nutné používat odlišné vzorce práce s informacemi a zejména sociálními médii,“ dodala Marhánková.

Kontakt

PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.

Zařazení: seniorní výzkumnice
+420 267 224 215 jaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd UK