Sdílejte

Tiskové zprávy

Politický názor jen částečně určuje, kterým médiím se vyhýbáme

02.11.2023
Politická orientace je důležitým, ale ne univerzálním faktorem, proč se lidé vyhýbají zpravodajství v určitých druzích médií, vyplynulo z výzkumu Národního institutu SYRI. V případě České televize, a do určité míry i alternativních médií, jsou politické postoje a například důvěra v média jako taková určující. Vyhýbání se komerčním televizím a bulváru lze ale podle vědců jen velmi omezeně vysvětlit politickými proměnnými.

Jediným společným politickým faktorem, který vyhýbání se různým typům médií spojuje, je prozápadní orientace. „České televizi se vyhýbají spíš lidé, kteří se vůči prozápadní orientaci vymezují. U komerčních televizí, bulváru a nejsilněji alternativních médií je to naopak. Těm se častěji vyhýbají lidé s prozápadní orientací,“ uvedl sociolog médií Jakub Macek z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity. Tento výsledek je podle něj v mnoha ohledech specifický, a vztahuje se tedy zejména na české poměry.

To, že se část populace systematicky zpravodajským médiím vyhýbá, je známý fakt, který může být problematický v období krize. Jsou to totiž právě zpravodajská média, která jsou v krizových situacích, jako je například válka nebo pandemie, klíčovými a v principu nenahraditelnými zdroji informací. Dobře zmapované doposud ale byly především příčiny toho, proč se někteří lidé médiím vyhýbají úplně, nebo naopak proč lidé konkrétní média preferují. Značná část společnosti se ale výběrově vyhýbá jen některým konkrétním médiím nebo druhům médií, přičemž důvody, proč se lidé některým sdělovacím prostředkům vyhýbají, nejsou jednoduše opakem toho, proč je jiní naopak sledují. Vědce proto zajímalo, proč se některé části populace určitým typům médií, jako je například ČT, vyhýbají, zatímco komerční nebo bulvární média je oslovit dokážou.

„Výsledky vyšly v některých ohledech docela jinak, než jsme na základě předchozích zahraničních i domácích výzkumů předpokládali. Je ale jednoznačné, že důvody, proč se lidé konkrétním zpravodajským médiím vyhýbají, se výrazně liší podle typu média, o které se jedná,“ uvedl Macek. Právě tak se důvody pro vyhýbání se jednotlivým médiím odlišují od těch důvodů, které část lidí vedou k úplnému vyhýbání se zpravodajství. Výsledky studie tak mohou v budoucnu pomoci lépe informovat během akutních krizových situací i ty, kteří kvůli svým politickým postojům nebo nedůvěře odmítají například zpravodajství médií veřejné služby.

Prvotní výsledky výzkumu, který je založen na reprezentativním šetření české dospělé populace, přitom ukazují, že lidé, kteří se vyhýbají právě zpravodajství České televize, spíše odmítají prozápadní orientaci. Častěji jde o muže než ženy – méně důvěřují médiím jako takovým a více inklinují k takzvanému konspiračnímu myšlení. Zároveň sledování zpravodajství přisuzují menší důležitost a od médií, která sledují, výrazněji očekávají, že budou ladit s jejich vlastními postoji a hodnotami.

Kontakt

doc. Mgr. Jakub Macek Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 494 740 jakub.macek@gmail.com  jmacek@fss.muni.cz