Sdílejte

Představujeme

Kaniok: Práce vědce je pestrá a propojená s reálným životem

20.01.2023

Pestrost a propojenost s reálným životem baví na práci vědce politologa Národního institutu SYRI Petra Kanioka. Jeho specializací jsou mezinárodní vztahy. V této souvislosti měl hodně práce například v souvislosti s předsednictvím ČR Evropské unii, které skončilo s koncem roku 2022. Společenské vědy by podle něj neměly zkoumat jen čistě teoreticky odborné problémy, ale měly by právě reflektovat dění ve veřejnosti, a to je zvláště v posledních letech nesmírně proměnlivé a dynamické, říká Kaniok.

Národní institut SYRI je určitou vědeckou vlaštovkou. Jako první je v Česku zaměřený na zkoumání společenských věd, které mezi politiky nemají zrovna pozitivní reputaci.

„Řada politiků či kapitánů průmyslu hovoří o těchto disciplínách jako o zbytečných a parazitujících oborech, jejichž studium by si zájemci měli oproti třeba technickým oborům platit. To se pak samozřejmě přenáší do despektu vůči odborníkům, což je špatně a společnosti jako takové to ubližuje, protože před poznáním třeba o vyloučených oblastech, ale také o pozici Česka ve světě strká hlavu do písku,“ upozorňuje Kaniok, který je docentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a v Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě.

Od vědců sám očekává větší angažovanost. Kdo jiný než odborník, by měl ostatně vstupovat do veřejného prostoru. „V této souvislosti bych se ale zdráhal použít slovo usměrňovat názory. Vědec by měl spíše trpělivě a přístupně vysvětlovat souvislosti, protože dnešní doba je strašně zkratovitá a aktéři veřejné debaty jsou často se vším velmi rychle hotoví,“ uvedl Kaniok, který se v rámci SYRI zabývá hlavně politickými institucemi, a to jak národními, tak nadnárodními, zejména pak v kontextu EU. „Zajímá mne jejich schopnost pracovat s krizemi a dnešními výzvami, přizpůsobovat se jim,“ dodal Kaniok.