Sdílejte

Tiskové zprávy
Společenská odolnost

Závislost na práci je globálním rizikem pro duševní zdraví

28.03.2023

Odborníci z 60 zemí otestují, jak jsou na tom zaměstnanci s duševním zdravím. Jedním z globálních rizik je v současnosti závislost na práci známá také pod pojmem workholismus. Tato závislost se projevuje silným nutkáním věnovat maximum času práci, omezenou schopností korigovat její množství, zanedbáváním rodiny a volnočasových aktivit či abstinenčními příznaky v případě nemožnosti pracovat.

Ačkoliv negativní dopady workoholismu jsou značné, rozpoznat jej je obtížné, zčásti z důvodu upřednostňování práce, pracovního úspěchu a prestiže, které bývají s nadměrnou prací spojeny. „Odhaduje se, že závislostí na práci trpí 6-20% populace, přesnější údaje však chybí. Negativa jsou přitom značná a zahrnují deprese, vyhoření, nefunkční rodinné vztahy a rozvody, rozpad sociálních vazeb, zanedbávání zdravotní prevence nebo zvýšenou nemocnost,“ uvedla Kateřina Zábrodská z Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK, která se v Národním institutu SYRI specializuje na výzkum pracovního zdraví a je zároveň koordinátorkou české části projektu.

„Cílem probíhajícího výzkumu je získat aktuální údaje, identifikovat rizikové faktory pro vznik nejen pracovní závislosti, ale také pracovní deprese a pracovního vyhoření, a v neposlední řadě zvýšit povědomí veřejnosti o psychických onemocněních v práci a jejich prevenci,“ uvedla Zábrodská. Výzkum aktuálně probíhá v 60 zemích formou anonymního online dotazníkového šetření.

Téma je vysoce aktuální, protože v mnoha vyspělých západních a evropských společnostech je stále více kladen důraz na výkon, excelenci, produktivitu a soutěživost, a ve spojitosti s tím je nadměrná práce společensky ceněna, jak pro práci samotnou, tak pro prestiž, kterou přináší. „Obecně se uvádí, že napříč nejvyspělejšími zeměmi stoupá výskyt jak workholismu, tak perfekcionismu, a celkově se mění společenské klima směrem k očekávání dokonalosti a představy, že každý musí být nejlepší a úspěšnější než druzí,“ uvedla Zábrodská, která zároveň upozorňuje, že závislost na práci je formou úniku od nepříjemných emocí, tj. lze očekávat, že v období zvýšeného stresu a zátěže jako je aktuální geopolitické napětí, bude vzrůstat i výskyt této závislosti.

Každý, kdo dotazník vyplní, obdrží detailní zpětnou vazbu týkající se svého osobního psychosociálního fungování v práci a o možných rizicích pro duševní zdraví, včetně vyhodnocení rizika závislosti na práci, pracovní deprese či vyhoření. Zpětná vazba také zahrnuje informace o některých rizikových faktorech na straně organizace a vedení. Nad rámec vyhodnocení je respondentům a respondentkám nabídnut také rozsáhlý edukační materiál o prevenci a vhodných opatřeních pro podporu duševního zdraví v práci.

Unikátní možnost zapojit se do výzkumu mají lidé na tomto odkaze: https://experior.limesurvey.net/892751?lang=c

Dotazník lze vyplnit do konce května 2023.

Ilustrační foto: Pixabay

Kontakt

Doc. Kateřina Zábrodská Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 221 403 909 zabrodska@psu.cas.cz Psychologický ústav Akademie věd České republiky