Sdílejte

Představujeme
Trh práce

Trh práce ve světle krizí a budoucích výzev

11.11.2022

Jak ekonomické subjekty reagují v krizových situacích? Jak dopadla pandemie COVID-19 na různé skupiny obyvatel nebo jaká je optimální flexibilita trhu práce k řešení krizí a budoucích výzev, před nimiž stojí česká ekonomika? To jsou jen některé z otázek, kterými se bude zabývat výzkumná skupina vědců kolem Marioly Pytlikové, která se v rámci SYRI zaměří na trh práce.

„V naší oblasti je klíčovou hodnotou efektivní fungování trhu práce, firem i státních institucí v krátkém i dlouhodobém horizontu. Snižování nerovností a chudoby ve společnosti. A tyto hodnoty v současnosti ohrožuje nedostatečná flexibilita na trhu práce a prohlubování socioekonomických nerovností,” uvedla Pytliková, podle které tyto problémy úzce souvisí s tvorbou veřejných politik, která není založená na nejnovějších vědeckých poznatcích a exaktní analýze dat.

Cílem odborníků je situaci změnit, nebo alespoň napomoci k řešení. “Naši vědci mají dlouholeté zkušenosti s kvantitativním a kvalitativním výzkumem. Zaměřujeme se nejen na popis, ale i na identifikaci kauzálních vztahů pomocí moderních metod,” uvedla Pytliková.

V SYRI se bude zabývat zkoumáním reakce trhu práce na krizové situace. „Chystáme analýzu bariér optimálního fungování pracovního trhu, vyhodnocení politik, doporučení a dobré praxe směřující k omezení nerovností a chudoby a optimalizace politik na trhu práce a sociální oblasti,“ uvedla Pytliková s tím, že znalost kauzalních vztahů je nutný předpoklad pro formulování efektivních veřejných politik.

Její tým už zveřejnil první studii, která se týká ukrajinských pracovníků. Vědci zjistili, že české firmy zaměstnávají uprchlíky z Ukrajiny především na nízko kvalifikovaných pozicích. Často jde o skladníky, operátory strojů nebo pomocné pracovní síly. Problémem u více kvalifikovaných a lépe odměňovaných pozic je zejména nízká znalost češtiny. Firmy se navíc obávají možného návratu uprchlíků na Ukrajinu. Čechy upřednostňují i proto, že v tuzemsku získali požadovanou kvalifikaci.

Trhem práce se Mariola Pytliková zabývá dlouhodobě. Zajímá se například o dynamiku mezd, genderové rozdíly a příjmové nerovnosti. Věnuje se také tématům týkajícím se mezinárodní migrace, studuje např. determinanty a důsledky mezinárodní migrace a etnické diverzity pracovních sil.  V této oblasti se například věnovala vlivu jazykové blízkosti, změny klimatu, postojů vůči přistěhovalcům, sociálních dávek, práv přistěhovalců a konfliktů na mezinárodní migraci.  Mariola Pytliková působí jako odborný asistent na CERGE UK Univerzity Karlovy  a jako vědecký pracovník na Národohospodářském ústavu AV ČR.

Kontakt

doc. Ing. Mariola Pytliková Ph.D.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 739 211 312 Mariola.Pytlikova@cerge-ei.cz   CERGE-EI