Sdílejte

Tiskové zprávy
Trh práce

Trh práce se bude v následujících měsících ochlazovat

12.04.2023

V nejbližších měsících lze i přes březnová čísla očekávat postupné ochlazování trhu práce. Bude to souviset se stavem a výhledem ekonomiky, která by tento rok měla víceméně stagnovat. To společně s relativně výrazným růstem nominálních mezd bude tlačit na vyšší náklady zaměstnavatelů a tlumit poptávku po pracovnících, uvedl ekonom Národního institutu SYRI a CERGE-EI Jakub Grossmann. Dopady do nezaměstnanosti by však v delším horizontu měly být podle něj celkově malé bez skokového nárůstu.

„Na trhu práce stále převládá vysoká poptávka po kvalifikovaných pracovnících. Nezaměstnanost bude narůstat zejména u vybraných pracovních pozic a ve vybraných regionech. Důležitým prvkem také bude, jak se stát vyrovná s rostoucími deficity veřejných rozpočtů. Úspory ve formě rušení míst ve veřejném sektoru by mohly vést k nárůstu počtu nezaměstnaných,“ uvedl Grossmann. V takovém případě podle něj bude otázkou, jak rychle se těmto pracovníkům podaří najít nová pracovní místa a zda by to míru nezaměstnanosti zvýšilo pouze dočasně nebo dlouhodobě.  

Česká republika je podle Grossmanna stále premiantem s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. V širší perspektivě tedy lze současnou míru nezaměstnanosti považovat za výborný stav. Její mírný pokles v březnu se podle ekonoma dal očekávat a souvisí se sezónními vlivy.

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2023 celkem 273 478 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 030 méně než v předchozím měsíci a o 20 605 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně o 0,2 p.b. poklesl, meziročně mírně (o 0,3 p. b.) vzrostl. Ke konci března tak činil 3,7 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,3 %).

Blíže zde: 

Kontakt

Jakub Grossmann Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 604 516 124 jakub.grossmann@cerge-ei.cz