Sdílejte

Tiskové zprávy
Socioekonomické nerovnosti ve zdraví

Třetina českých žen odmítá vyšetření na karcinom děložního hrdla

23.09.2022

Více než třetina českých žen odmítá pravidelné preventivní vyšetření na karcinom děložního hrdla, přestože je v rámci českého zdravotnictví toto vyšetření snadno dostupné. Jako nejčastější důvody uvádí strach z diagnózy případně samotného vyšetření nebo fakt, že nepociťují žádné příznaky. O screening nemají zájem především ženy s nižším vzděláním. Na vyšetření chodí méně často svobodné či starší ženy. Vyplývá to z výzkumu odborníků z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).

Průzkumu se účastnilo více než 900 žen, z nichž na preventivní vyšetření jednoho z nejzávažnějších druhů rakoviny nechodí 36,7 procenta. „Nejčastějšími bariérami v účasti na screeningu byl pocit absence příznaků u 36,3 procenta dotazovaných, strach z diagnózy u 23 procent a strach z vyšetření, který jsme zaznamenaly u pětiny žen,“ uvedla Michala Lustigová ze SYRI, která výzkum prováděla společně s Annou Altovou. Naopak dostupnost ať už z hlediska lokality nebo z hlediska časových možností byly jako důvody neúčasti na vyšetření v odpovědích jen minimálně.

Ženy, které na preventivní vyšetření chodí, se statisticky významně liší od těch, co vyšetření odmítají ve všech sledovaných sociodemografických charakteristikách, tedy věkem, vzděláním, rodinným stavem i uspořádáním domácnosti. „Screeningu se méně účastní ženy s nižším vzděláním, žijící bez partnera oproti vdaným a žijícím s partnerem a starší oproti mladším,“ vysvětluje Anna Altová ze SYRI.

Podle expertek je potřeba pokračovat v edukaci celé ženské části populace „Je potřeba zdůrazňovat, že lidé v časných stadiích nádorového onemocnění často příznaky ani nepociťují. Je třeba se zaměřit i na zvyšování důvěry v lékaře a snižování míry strachu z vyšetření, jako je právě stěr z děložního čípku. Pro určité spektrum populace mohou být metody samoodběru vzorku přijatelnější,“ uvedla Lustigová.

Screening novotvarů je dlouhodobě považován za jednu z účinných metod včasného záchytu nádorových onemocněním což prokázala v minulosti řada vědeckých studií. Ukazuje se, že velké části úmrtí na rakovinu děložního hrdla lze právě díky screeningu předejít. Redukce úmrtnosti se pohybuje od 41 do 92 procent. Organizovaný screening je v Česku v této oblasti poskytován každoročně ženám ve věku od 15 let od roku 2008. Přestože jde o relativně zaběhnutou metodu, účast na něm je dle dat zdravotních pojišťoven stále relativně nízká a pohybuje se okolo 50 procent.

Prevenci proti nádorových onemocnění tradičně zdůrazňuje celosvětová akce World GO Day. Provází jej po celé září fialová barva a symbol stužky, která označuje všechny onkologické diagnózy. Hlavní myšlenkou je vyjádřit solidaritu ženám, které s onkogynekologickými nemocemi bojují a zejména pak upozornit na důležitost prevence. Také tato akce zdůrazňuje, že karcinom děložního hrdla je jedním z nejčastějších typů zhoubných nádorů u žen. V Česku je ročně diagnostikováno přibližně 800 případů a kolem 300 žen na toto onemocnění každý rok zemře. Pravidelné prohlídky jsou přitom to nejsnadnější, co mohou ženy pro své zdraví udělat.

Kontakt pro bližší informace: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D., email: michala.lustigova@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 388.

Foto: Pixabay