Sdílejte

Pozvánky
Společenská odolnost
Polarizace a populismus

Tématem konference bude, jak obstát v krizích

18.11.2022

Filozofové, politologové, sociologové nebo psychologové, ale také soudkyně Evropského soudu pro lidská práva nebo zástupci neziskového sektoru budou diskutovat o společenské odolnosti. Třídenní mezinárodní konference Facets of Resilience, na které se podílejí i vědci SYRI, začne v Praze v pondělí. Téma je v současné době plné politických, ekonomických, bezpečnostních nebo sociálních krizí vysoce aktuální.

Vědci SYRI už v minulosti poukazovali na fakt, že české společnosti chybí odolnost a po covidu a jiných krizích je zranitelná. Pandemie COVID-19 zviditelnila slabé stránky českého státu, konkrétně schopnost čelit nenadálým událostem a nadprůměrné zátěži. „V krizi nejsou nejdůležitějšími předpoklady úspěchu soutěživost, důraz na individuální pokrok a ekonomický zisk, které jako identifikátory úspěchu běžně sdílíme. Klíčová je naopak odolnost vůči dezinformacím, strategická komunikace, koordinovaná krizová intervence a uplatnění sociálního kapitálu, který stojí na důvěře, institucionální propojenosti a sdílené kultuře,“ říká hlavní organizátorka konference a vědkyně SYRI Alice Koubová.

Na konferenci, kterou pořádá Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním institutem SYRI, a která je součástí českého předsednictví v Radě EU se vědci dotknou i těchto otázek. Společenskou odolnost neboli resilienci představí v různorodých vrstvách a praktických uplatněních. „Účastníci budou mít také možnost seznámit se s konkrétními postupy, které odolnost společnosti podporují,“ říká Koubová z Filosofického ústavu AV ČR. „Naším cílem je vytvořit rámec pro podporu politik posilujících společnost tváří v tvář nejzávažnějším výzvám, kterým nyní čelíme, a to na základě robustního vědeckého poznání,“ zdůrazňuje vědkyně.

Program obsahuje i několik workshopů. K tématům patří například klimatická změna, další se zaměří na chudobu, ekonomické nejistoty a lidskou důstojnost. „Vytvoříme prostor pro setkání vědců a vědkyň, představitelů státní správy a neziskového sektoru pro to, aby mohli v těchto zásadních tématech najít společnou řeč i cestu ke konkrétním krokům posilujícím odolnost české společnosti, demokracie a občanů,“ upřesňuje Petra Guasti ze SYRI a Sociologického ústavu AV ČR.

Konference se koná v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a odborná i laická veřejnost se jí může zúčastnit také prostřednictvím streamu na adrese:
21.11.: https://www.youtube.com/watch?v=zeIJ9JQg0Iw
22.11.: https://www.youtube.com/watch?v=rtTvOdzAqFo

Web konference: https://1url.cz/0rsYI

Foto: Pixabay