Sdílejte

Tiskové zprávy
Komunikace, riziko a nejistota
Právo a vládnutí
Společenská odolnost
Socioekonomické nerovnosti ve zdraví
Polarizace a populismus
Efektivita zdravotního systému
Vzdělávání
Ekonomické dopady
Trh práce

SYRI má speciální program pro mladé vědce

29.03.2023

V mnoha směrech výjimečný bude mentoringový program pro mladé vědce, který v dubnu spouští Národní institut SYRI. Cílem je připravit juniorní výzkumníky na úspěšnou vědeckou kariéru. Moderní věda totiž není jen o excelentním výzkumu. Pokud chce vědec uspět, musí být schopný připravovat kvalitní grantové žádosti v celoevropských soutěžích, pracovat nejen s daty, ale svoje výzkumy například také patřičně odprezentovat, a to nejen ve vědecké sféře, ale i na veřejnosti.

„Výjimečnost mentoringového programu SYRI spočívá v jeho interdisciplinárním charakteru, genderové vyváženosti, a především v zaměření na podporu dosahování individuálně definovaných publikačních a projektových ambicí mladých vědců, kterým je ušitý na míru,“ uvedla Petra Guasti, která v rámci SYRI vede výzkumnou skupinu zaměřenou na polarizaci společnosti. Guasti také myšlenku mentoringového programu do SYRI přinesla, protože podobné programy absolvovala v zahraničí.

Do mentoringového programu se přihlásilo celkem 17 účastníků. Experti na různé oblasti se nyní budou snažit podpořit jejich profesní rozvoj a pomoci s dosažením jejich individuálních kariérních cílů. „Program je postaven na třech pilířích. Tím prvním je individuální podpora mladého vědce seniorním odborníkem. Dalšími pilíři jsou peer mentoring, tedy podpora mentees mezi sebou, a tím třetím pak série workshopů s externími experty na různé oblasti,“ uvedla Veronika Primasová Hrubá, která má celý program na starosti.

Workshopy budou zaměřené na akademické psaní a publikační činnost, práci s daty, grantové žádosti (ERC Starting), prezentační dovednosti, komunikaci vědy včetně vzdělávacích iniciativ zaměřených např. na time-management a prioritizaci.

„Program je unikátní v tom, že se snaží co nejefektivněji reagovat na individuální potřeby účastníků, a to jak zajištěním mentorů/mentorek dle jejich výběru včetně těch ze zahraničí, tak organizací workshopů, které mají účastníkům programu usnadnit dosažení vytyčených cílů,“ doplnila Primasová Hrubá.

Národní Institut SYRI je vědeckou organizací sdružující odborníky z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd. Celkem má kolem 150 vědců, sdružených do devíti výzkumných skupin. Institut je unikátní platformou, která spojuje odborníky z pracovišť, která by spolu jinak nespolupracovala. Podobně významné je i zapojení juniorních výzkumníků, kterým dává SYRI možnost se odborně posunout.

Snímek: Pixabay