Sdílejte

Tiskové zprávy
Komunikace, riziko a nejistota
Právo a vládnutí
Společenská odolnost
Socioekonomické nerovnosti ve zdraví
Polarizace a populismus
Efektivita zdravotního systému
Vzdělávání
Ekonomické dopady
Trh práce

SYRI chystá první velké studie

06.01.2023

Podzimní konference, nové studie SYRI se zaměřením na využitelnost v praxi, hodnocení mezinárodním panelem ISAB a také první větší výsledky společného výzkumu vědců tohoto unikátního konsorcia. To vše přinese podle vědecké ředitelky SYRI Kláry Šeďové letošní rok.

„Naším cílem je zvýšit povědomí o práci vědců v oblasti společenských věd. Chceme mít výsledky, které budou zajímavé nejen pro zahraniční mezinárodní časopisy, ale hlavně chceme dělat vědu, která se dá rychle využít v praxi,“ říká Klára Seďová, která konsorcium vědců z Masarykovy univerzity, Univerzity  Karlovy a Akademie věd ČR vede od poloviny loňského roku.

Tým SYRI má devět výzkumných skupin, které se zaměřují na aktuální problémy dneška jako je ekonomická situace, polarizace společnosti, dezinformace a další. „Řada z těchto problémů není dostatečně probádaná. Víme například o tom, že se společnost polarizuje, ale je potřeba vnášet do veřejného prostoru souvislosti a vysvětlovat, proč se tak děje,“ uvedla Šeďová.

Vědci chystají podrobné analýzy na aktuální problémy, které budou zveřejňovat jako studie SYRI. První z nich se zaměřila na důvody, proč české firmy zaměstnávají Ukrajince především na nízkokvalifikovaných pozicích. „Aktuálně se zabýváme adaptací ukrajinských žáků v českých školách. Školy zvolily různé přístupy, a ne všechny fungují stejně dobře. Ředitelé škol i učitelé byli v podstatě hozeni do vody a museli si s přílivem těchto studentů poradit sami bez adekvátní metodické podpory,“ uvedla Šeďová, která v rámci SYRI vede i výzkumnou skupinu zaměřenou právě na vzdělávání.

Cílem vědců SYRI je sesbírat data, ta analyzovat a na základě nich dávat doporučení pro ministerstva a další orgány, které se podle nich budou moci lépe rozhodovat. „Chceme dělat rychlou a kvalitní vědu, která bude užitečná,“ uvedla Šeďová. Vedle toho, ale budou vědci SYRI publikovat první větší studie v zahraničních časopisech. Čeká je i na podzim velká konference. Činnost institutu je i pod drobnohledem mezinárodního panelu ISAB, v kterém jsou mj. zástupci oxfordské univerzity.

Kontakt

prof. Mgr. Klára Šeďová Ph.D.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 775 102 548 ksedova@phil.muni.cz  Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU