Sdílejte

Tiskové zprávy
Komunikace, riziko a nejistota
Právo a vládnutí
Společenská odolnost
Socioekonomické nerovnosti ve zdraví
Polarizace a populismus
Efektivita zdravotního systému
Vzdělávání
Ekonomické dopady
Trh práce

SYRI bude zveřejňovat aktuální data

03.03.2023

Národní institut SYRI začne zveřejňovat jedinečná data, která získává ze svých výzkumů. Institut disponuje unikátními zdroji, které využívá nebo přímo vytváří devět výzkumných skupin vědců z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd.

Datové centrum SYRI poskytuje vědcům ojedinělou podporu, která v českém prostředí chyběla. „Plníme datové požadavky odborníků, zajišťujeme data management projektových činností spojených s empirickým výzkumem, a také koordinujeme sběr dat v rámci několika významných výzkumných aktivit. Příkladem je pokračování série Život během pandemie/Život k nezaplacení a také realizace další vlny Českého panelového šetření domácností,“ uvedla Yana Leontiyeva, která má datovou základnu SYRI na starosti.

Datové centrum SYRI je založené na implementaci principů otevřeného přístupu k výzkumným datům. „Přímé napojení našeho datového centra na existující národní a evropské výzkumné infrastruktury znásobuje efektivitu investic a zajišťuje dlouhodobou udržitelnost této infrastruktury, kterou budou moci v budoucnu využívat i ministerstva,“ uvedla Petra Guasti, která vede výzkumnou skupinu zaměřenou na polarizaci společnosti.

Cílem SYRI je vstupovat do veřejného prostoru a vnášet vědecký pohled na to, co se ve společnosti děje a přinášet řešení, jak problémy řešit. „Chceme proto mimo jiné publikovat krátké komentáře k datům, která v rámci jednotlivých šetření získáme a jsou v tu chvíli aktuální. Dosud bylo spíše zvykem data publikovat až s vědeckými články, které vychází za rok nebo dva. Komentáře k aktuálním datům jsou optimálním využitím kapacit SYRI v datové a vědecké oblasti,“ uvedla Guasti. Pokud ovšem bude někdo mít zájem pracovat nejen se zpracovanými informacemi, ale i s primárními daty, díky Datovému centru bude mít i tuto možnost.

Příkladem dat aktuálně sesbíraných Datovým centrem SYRI je pokračování panelového šetření Život během pandemie (ŽBP), nyní již pod názvem Život k nezaplacení. Jedná se o dlouhodobé šetření realizované agenturou PAQ na webovém panelu cca 1600–1700 respondentů. Šetření je široce využívané v akademické i decizní sféře. 

Služby datového centra ve spolupráci s partnery projektu poskytuje Český sociálněvědní datový archiv (https://archiv.soc.cas.cz/), český uzel mezinárodní infrastruktury CESSDA. V tomto archivu jsou zveřejněna data např. z předchozích vln ŽBP a budou zde dostupná i další šetření z projektu SYRI tak, aby kdokoli měl k těmto datům přístup a mohl je využít pro vlastní analýzy.

Ilustrační foto: Pixabay