Sdílejte

Studie SYRI: Bariérou pro ukrajinské žáky může být přechod na střední školy

Tiskové zprávy
Vzdělávání

Studie SYRI: Bariérou pro ukrajinské žáky může být přechod na střední školy

30.03.2023

České základní školy čeká další náročná fáze adaptace ukrajinských žáků. Bariérou pro další období může být přechod na střední školy. Podle výzkumu Národního institutu SYRI se základní školy až dosud soustředily primárně na adaptaci sociální, tedy na to, aby ukrajinští žáci navázali dobré vztahy se svými spolužáky a učiteli. To se do jisté míry podařilo, přesto data ukazují na tendenci k segregaci a uzavírání se do národnostně homogenních skupin uvnitř tříd. Odborníci proto doporučují zařazovat ukrajinské žáky do tříd tak, aby jejich zastoupení ve třídě nepřesahovalo 20 %. Vyplývá to mj. z dnes zveřejněné studie SYRI na toto téma, která má pomoci situaci zlepšit.

 

„Výzvou pro české školy, ve kterých je v této chvíli zhruba 50 tisíc ukrajinských dětí, je klást větší důraz na akademickou adaptaci ukrajinských žáků. Řada z nich vnímá českou školu jako snadnou. To ale mimo jiné souvisí s menším výukovými nároky pedagogů, k čemuž školy přistoupily ve snaze podpořit sociální adaptaci a well-being ukrajinských žáků. Školy netlačí tolik na výkon ukrajinských žáků, zároveň ale akceptují jejich možný neúspěch při přijímacím řízení na střední školy,“ uvedl výzkumník SYRI Petr Hlaďo.

Právě příprava ukrajinských žáků ve vyšších ročnících základních škol na přijímací zkoušky na střední školy by měla být jedním z cílů dalšího snažení českých pedagogů. „Tento horizont učitelé vnímají jako kritický a v rámci našeho výzkumu vyjadřovali obavy, že tento posun ukrajinští žáci nemusí zvládnout,“ uvedla Klára Šeďová, která v rámci SYRI vede výzkumnou skupiny zaměřenou právě na vzdělávání.

Jedno z doporučení SYRI směrem k českým školám je stanovovat ukrajinským žákům přiměřené vzdělávací cíle. Vědci také navrhují posílit diagnostiku jejich specifických vzdělávacích potřeb nebo využívat promyšlených postupů diferenciace výuky, které umožní zohlednit individuální rozdíly znalostí a dovedností jednotlivých ukrajinských žáků. Akademickou i sociální adaptaci může podpořit práce v národnostně smíšených skupinách. Český školám by také pomohlo dostat do systému učitele, kteří jsou kvalifikovaní pro výuku češtiny jako cizího jazyka.

Ukrajinští žáci v současné době tvoří 4 % všech žáků základních škol a tito se stali nejpočetnější skupinou cizinců v českém vzdělávacím systému. Jejich adaptace se stala jednou z nevýznamnějších výzev našeho školství.

Sběr dat pro výzkum SYRI probíhal od podzimu loňského roku do konce února 2023 a měl podobu hloubkových případových studií na vzorku škol s vysokými počty ukrajinských uprchlíků. Jeho součástí byly rozhovory s řediteli, učiteli, žáky a jejich rodiči, stejně jako pozorování ve výuce. „Poskytnout doporučení co nejrychleji, tedy měsíc po dokončení sběru dat, je výrazem naší snahy dělat rychlou a užitečnou vědu, která má za cíl pomáhat zlepšovat fungování společnosti,“ uvedla Šeďová, která je vědeckou ředitelkou SYRI.

Odkaz na studii: https://1url.cz/0rc6o

 

Kontakt

doc. PhDr. Petr Hlaďo PhD.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 493 520 hlado@phil.muni.cz Ústav pedagogických věd, Filozofická katedra, Masarykovy Univerzity