Sdílejte

Ekonomové
Trh práce

Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 724 512 946 stepan.mikula@econ.muni.cz  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity Štěpán Mikula působí na Masarykově univerzitě jako vědecký pracovník specializovaný na empirickou mikroekonomii. Zabývá se zejména tématy v oblasti ekonomie trhu práce: determinantům vnitřní i mezinárodní migrace, diskriminaci na trhu práce nebo diskriminaci v přístupu k veřejným službám. V rámci České republiky se věnuje výzkumu dopadů poválečného osidlování Sudet na rezidenční migraci, formování sociálního kapitálu a na volební chování, efektům kvality životního prostředí na vnitřní migraci a na diskriminaci sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. V aplikovaném výzkumu se soustředí zejména na analýzy populace zahraničních pracovníků v České republice.