Sdílejte

Tiskové zprávy
Trh práce

Stejná mzda za stejnou práci pro ženy a muže je zatím v nedohlednu

12.12.2022

Rozdíly v odměňování mužů a žen za stejnou práci jsou stále poměrně významné. Platí to i v České republice, ve které se situace dokonce zhoršuje, prokázala velká mezinárodní studie, na které se podílela i vědkyně SYRI Alena Křížková. Zatímco v Maďarsku je rozdíl průměrných ročních výdělků mezi muži a ženami ve věku 30 až 55 let devítiprocentní, v Česku je to dokonce 24 %, vyplývá z článku, který vyšel v časopise Nature Human Behaviour. Nerovnosti v odměňování v ČR souvisí s mateřstvím a kariérní pauzou, nedostupností zařízení péče o nejmenší děti a dalšími genderovými stereotypy.

Dosud odborníci za hlavní příčinu nerovností v odměňování považovali fakt, že ženy a muži pracují v jiných zaměstnáních a na jiných pracovištích; muži v lépe placených zaměstnáních a na pracovištích s vyšší průměrnou mzdou. „My jsme však zjistili, že rozdíly v rozmístění žen a mužů na trhu práce a rozdíly v ohodnocení různých zaměstnání a typů práce jsou pouze polovinou problému. Druhou polovinu představuje rozdíl ve výdělcích žen a mužů, kteří vykonávají stejnou práci na stejném pracovišti. Nerovné odměňování žen a mužů za stejnou práci je stále velmi významnou příčinou gender pay gap, a to platí pro všechny sledované země,“ říká Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR a Národního institutu SYRI.

Mezinárodní tým vědců pod vedením profesora Andrew Pennera z Kalifornské Univerzity Irvine sledovali v 15 zemích rozdíly mezi celkovými ročními výdělky žen a mužů ve věkovém rozmezí 30 – 55 let. Poté co odfiltrovali vliv věku, dosaženého vzdělání a velikosti úvazku, tak zjistili, že celkový rozdíl se pohybuje mezi 9 % v Maďarsku, 26 % v USA a 33 % v Jižní Koreji. V Česku činil k roku 2019 rozdíl mezi ročními výdělky obou pohlaví 24 %. Velmi významné jsou však i odlišnosti v odměňování na stejných pozicích vykonávaných na stejném pracovišti. Nejlepší je situace ve Francii, kde byl rozdíl jen 6 %, v Dánsku a Švédsku to bylo 7 %, v USA 13 % a v Japonsku 23 %. V Česku je průměrný rozdíl v ročních výdělcích žen a mužů ve věku 30 – 55 let pracujících na stejné pozici 12 %.

Pozitivní je, že se ve většině sledovaných zemí v čase mírně snižuje celkový gender pay gap (GPG) i GPG na stejné pozici, ovšem s výjimkou střední a východní Evropy. „V Česku sice do roku 2019 mírně klesal GPG na stejné pozici, ale rostl celkový GPG, to znamená, že GPG je čím dál více způsoben tím, že muži a ženy pracují na různě odměňovaných pozicích. V Maďarsku a Slovinsku dokonce roste jak celkový GPG, tak i GPG na stejné pozici,“ doplňuje Křížková.

Podle vědkyně v Česku nerovnost v odměňování významně souvisí s mateřstvím a kariérní pauzou, nedostupností zařízení péče o nejmenší děti, nedostatečnou podporou sdílení rodičovské mezi partnery a genderovými stereotypy spojenými s mateřstvím včetně prekarizace matek po návratu z rodičovské na trh práce. Nepřímo to ukazují analýzy využívající právě věk pro odhad GPG v průběhu životní dráhy. Tím, že se aktuální studie zaměřuje na věkovou skupinu 30 – 55 let, tak simuluje právě vliv rodičovství na gender gap pay.

Plné znění článku „Within-Job Gender Pay Inequality in 15 Countries” je dostupné v časopise Nature Human Behaviour zde

Ilustrační foto: Pixabay

Kontakt

PhDr. Alena Křížková Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 210 310 352 Alena.Krizkova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky