doc. PhDr. Roman Chytilek Ph.D.

+420 549 49 4235 +420 602 965 027 chytilek@fss.muni.cz
Roman Chytilek se odborně věnuje především rozhodovacím procedurám a srovnávací politologii s důrazem na politické strany a volby. Je jedním z průkopníků experimentální politologie v českém prostředí. V SYRI se bude věnovat koordinátorské roli a výzkumu vertikální dimenze vládnutí. Chytilek je docentem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.