Sdílejte

Demografové
Socioekonomické nerovnosti

RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 221 951 388 michala.lustigova@natur.cuni.cz   Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK Michala Lustigová se zabývá zdravotním stavem populace a jeho měřením. Dále pak sociálními nerovnostmi ve zdraví a dopadem životního stylu na zdraví.