Sdílejte

Ředitelé mají vliv na studijní výsledky škol, při jejich výběru ale odbornost nerozhoduje

Tiskové zprávy
Vzdělávání

Ředitelé mají vliv na studijní výsledky škol, při jejich výběru ale odbornost nerozhoduje

18.01.2023

Kvalita ředitelů základních škol má zásadní dopad na vzdělávací výsledky žáků. Z analýz vyplývá, že jejich aktivity ovlivňují až pětinu jejich výsledků. Český vzdělávací systém přitom trpí tím, že se konkurzům na ředitelské pozice v základním školství stále nevěnuje dostatečná odborná pozornost, upozorňuje vědec z Národního institutu SYRI Martin Sedláček.

 „Náš výzkum jasně ukázal, že mezi tím, jak ředitel školu řídí, zejména jak pracuje s učitelským sborem a tím, jak vypadá vyučování v dané škole, je souvislost. Jinými slovy, práce ředitelů se promítá do toho, jaké má škola jako celek výsledky,“ uvedl Sedláček, který se v oblasti pedagogických věd zabývá problematikou řízení vzdělávacích institucí a analýzou vzdělávacích výsledků.

Odborník SYRI zjišťuje, jak ředitelé škol skrze procesy vedení ovlivňují právě výstupy vzdělávání. „Ředitelé sami učí jen velmi málo. Na první pohled by se proto mohlo zdát, že je jejich vliv na kvalitu výuky minimální. Z našich dat ale vyplývá, že je to jinak. Důležité není až tak, jak sami vyučují, ale jak se jim daří sdílet s učiteli a žáky společnou vizi o podobě školy. Osobní angažovanost v hledání cest ke kvalitě, profesní podpora pedagogů, zdravě nastavená náročnost pro všechny, spolupracující klima jsou klíčové ingredience úspěšných ředitelů,“ uvedl Sedláček.

Při počtu přibližně čtyř tisíc základních škol v České republice je správný výběr šéfa sborovny důležitý úkol. Praxe, kdy se i kvůli malému zájmu uchazečů dostávali do vedení škol lidé, u kterých absentovaly odborné kompetence, ale dobře vycházeli se zřizovatelem, se má postupně měnit novelou ministerstva školství posilující odborný hlas u konkurzů.

Sedláček tuto změnu vítá, ani tak ale současný stav není ideální, protože odborníci v komisích nemají většinu a mohou být přehlasováni. Navíc pořadí uchazečů v konkurzním řízení má jen doporučující charakter a poslední slovo má zřizovatel, tedy často starosta obce. Ten ředitele jmenuje a určuje mu plat i odměny. „Zřizovatelé tak mohou do chodu školy nepřímo zasahovat, což není dobře. Správa škol, kde jsou obce jako zřizovatelé, by měla podle mého spočívat přece jenom více v něčem jiném,“ dodává Sedláček.

 

Kontakt

doc. Mgr. Martin Sedláček Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 495 308 msedlace@phil.muni.cz Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity