Sdílejte

Právníci
Právo a vládnutí

Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 602 339 028 kyselaj@prf.cuni.cz  Katedra politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela se zabývá obecnými otázkami ústavní teorie, v posledních letech zejména doktrínou a modely dělby moci, avšak také parlamenty (účel, role, působnosti, struktura) nebo teorií tvorby práva. V SYRI se bude věnovat dvěma tematickým okruhům. Jednak adaptaci českého právního prostředí na zvládání krize obdobné té koronavirové, jednak roli středoevropských prezidentů jako činitelů vyvolávajících politické a ústavní krize, či naopak přispívajících k jejich řešení.