Sdílejte

Představujeme
Socioekonomické nerovnosti ve zdraví

Nerovnosti ve zdraví pandemie prohloubila

Dlouhodobě pracuje v občanském sektoru na podporu začleňování zdravotně znevýhodněných osob do společnosti. Nyní vede výzkumnou skupinu zaměřenou na socioekonomické nerovnosti ve zdraví. Cílem týmu kolem Dagmar Dzúrové je tyto problémy zmírnit. Současné rezervy mají totiž vliv nejen na samotný systém zdravotní péče ale i na sociální oblast, důchodový systém a ekonomiku obecně.

Pro vědce SYRI je určitou laboratoří pandemie COVID-19. To platí u skupiny zaměřené na zdravotnictví dvojnásob. Pandemie prohloubila nerovnosti v poskytování zdravotní péče. „Souvisí to také s nerovnými životními podmínkami a riziky, nízkou zodpovědností za vlastní zdraví na úrovni jedince a všeobecně nízkou zdravotní gramotností na úrovni jedince a společnosti,“ upozorňuje profesorka v oboru demografie z Univerzity Karlovy.

Její tým se bude snažit nejen snížit nerovnosti, ale i podpořit šance na život ve zdraví pro všechny obyvatele a dávat doporučení před dalšími hrozbami, tedy nejen pokračující pandemií. K dispozici má Dzúrová výzkumný tým, který sestavila interdisciplinárně a s dlouhodobými a bohatými zkušenostmi v oblasti vyhodnocování nerovností v oblasti zdraví i přenosu poznatků do praxe. 

Unikátní složení týmu poskytuje vzájemně provázané odborné znalosti a dovednosti v oblastech sociální epidemiologie, medicíny, statistiky, sociologie, demografie a geografie zdraví. „To nám umožňuje komplexní analýzu problematiky. Pro zodpovězení našich výzkumných otázek navíc využíváme široké zdroje dat a dlouhodobé studie,“ uvedla Dzúrová.

Česká populace se mění. Na jedné straně stárneme, protože každý pátý občas je v současnosti senior. Zároveň také přibývá cizinců, kterých je nyní už více než půl milionu, včetně přistěhovalců z válkou pustošené Ukrajiny. To jsou všechno jevy, které musí odborníci nově analyzovat v souvislosti s nerovnostmi ke zdravotní péči.

„Tyto skutečnosti mají přímý dopad nejen na systém zdravotní péče, ale i na systém sociální péče, důchodový systém a ekonomiku obecně,“ uvedla Dzúrová, jejíž tým bude při hodnocení rezerv na zlepšení zdravotního stavu obyvatel identifikovat rizikové lokality a regiony prostřednictvím mapových aplikací. Vědci budou hodnotit například efekt screeningových programů nebo vytvářet klasifikace reprodukčních trajektorií žen napříč generacemi.

Kontakt

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová CSc.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
dzurova@natur.cuni.cz  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK