Sdílejte

Tiskové zprávy
Socioekonomické nerovnosti ve zdraví

Nadváha zvyšuje u pacientů s covidem pravděpodobnost hospitalizace

14.03.2023

Nadváha u pacientů s onemocněním COVID-19 zvyšuje pravděpodobnost hospitalizace. Studie vědců Národního institutu SYRI prokázala, že více než tři čtvrtiny osob starších 50 let, kteří byli v Evropě s covidem hospitalizováni, mělo nadváhu a přibližně 35 procent těchto hospitalizovaných bylo mezi obézními osobami. Problém je aktuální i pro českou populaci, ve které se průměrný index tělesné hmotnosti (BMI) rok od roku zvyšuje.

 Výzkumníci analyzovali sesbíraná data z reprezentativní studie SHARE krátce poté, co se v Evropě objevila druhá vlna pandemie COVID-19. Přibližně 16 % osob z této reprezentativní studie pozitivně testovaných na COVID-19 bylo hospitalizováno a více než 75 % z nich mělo buď nadváhu nebo obezitu. „Pravděpodobnost hospitalizace u jedinců s covid-19 pozitivitou a zároveň obézních byla přibližně 1,5krát vyšší než u osob s tzv.  zdravou hmotností,“ uvedla Dagmar Dzúrová, která v rámci SYRI vede výzkumnou skupinu zaměřenou na socioekonomické nerovnosti ve zdraví.

Lidé s obezitou přitom nepatří ke skupinám, které hojně využívaly možnost snížení rizika závažného průběhu COVID-19 onemocnění očkováním. Proč tomu tak přesně je, zatím není zřejmé. Nejnovější studie ale ukázaly, že strach a skepse vůči očkování proti COVID-19 se zvyšovaly s váhou a byly spojeny s vyšším odmítnutím vakcíny. Vyšší váhavost vůči očkování má dle různých výzkumů mnoho dalších faktorů. Patří mezi ně především důvěra v systém, náboženství, úroveň dosaženého vzdělání, očkování také více odmítají některé etnické skupiny obyvatel.

„Jedinci, kteří nedostali vakcínu proti COVID-19, měli 1,8krát vyšší pravděpodobnost, že budou s onemocněním COVID-19 hospitalizováni než ti, co oočkování využili,“ uvedla japonská výzkumnice SYRI Maika Ohno, jejíž studie je jedna z prvních, která zkoumá konkrétně souvislosti BMI a dalších rizikových faktorů s hospitalizací a vliv očkování na hospitalizaci u dospělých ve věku 50 let a starších. Průzkum byl proveden napříč evropskými regiony v období od června do srpna 2021, tedy nedlouho poté, co se přes regiony přehnala nejhorší vlna pandemie, která vedla k dosud nejvyšší úmrtnosti.

„Účinnost vakcín sice nemusí být stejná u osob s obezitou ve srovnání se zdravou hmotností, nicméně to neznamená, že vakcíny neochrání osoby s obezitou před závažným průběhem onemocnění spojeným s hospitalizací,“ dodala Ohno.

Vzhledem k tomu, že využívání vakcín proti onemocnění COVID-19 klesá s rostoucím věkem a obezitou, chtějí se vědci zabývat otázkou proč tomu tak je. Problém se týká i Česka, kde má průměrný občan mírnou nadváhu. Index jeho tělesné hmotnosti (BMI udávaný v kg/m2) se podle ČSÚ od roku 2017 do loňska zvedl z hodnoty 25,2 kg/m2 na 26,2 kg/m2 (nadváha dle hodnoty BMI 25 až 29.9 kg/m2). U zdravé váhy dosahuje tento ukazatel nejvýš 25. Obezitou (BMI ≥30 kg/m2) pak loni trpělo 18 procent žen a 21 procent mužů. Třetina Čechů a 38 procent Češek ve volném čase nesportuje a jinak se nehýbe buď vůbec, nebo jen zřídka.

Bližší informace ve studii: https://doi.org/10.3390/nu14194001

Kontakt

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová CSc.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
dzurova@natur.cuni.cz  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK