Sdílejte

Zdravotnictví
Efektivita zdravotního systému

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 224 963 274 jolana.tesinova@lf1.cuni.cz 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Jolana Kopsa Těšinová je přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se otázkami veřejného zdravotnictví, medicínského práva a postavením pacientských organizací. Je vedoucím autorem mezioborové publikace Medicínské právo. Je členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR a akreditační komise pro obor Veřejné zdravotnictví.