Mgr. Bc. Michal Koščík Ph.D.

+420 725 914 824 +420 549 493 312 koscik@med.muni.cz
Michal Koščík je přednostou Ústavu veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zabývá se otázkami veřejného zdravotnictví, zdravotnického práva a práva informačních technologií. Je prvním autorem komentáře Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je členem poradního sboru výzkumné infrastruktury CZECRIN a národním zpravodajem Evropské asociace zdravotnického práva (EAHL). V SYRI povede výzkumnou skupinu, která se bude věnovat efektivitě zdravotního systému.