Sdílejte

Studium udržitelnosti
Společenská odolnost

Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 702 012 022 harmackova.z@czechglobe.cz Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Praha Zuzana Harmáčková se zabývá výzkumem scénářů budoucího vývoje ve spolupráci s experty, politickými představiteli a zástupci veřejnosti. Zjišťuje, které faktory pomáhají budovat odolnost společnosti a přírody v situaci současných globálních změn.