Sdílejte

Zdravotnictví
Efektivita zdravotního systému

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 549 497 587 vidovicova@fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. je socioložka a sociální gerontoložka. Jako odborná asistentka působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, a je spoluzakladatelkou Centra pro výzkum stárnutí CERA tamtéž. V roce 2018 byla zvolena vice-prezidentkou Mezinárodní sociologické asociace, výzkumné sekce pro stárnutí (ISA RC11). V rámci ISA působí také jako členka poradního orgánu pro rovnost, diverzitu a inkluzi.  Mezi její dlouhodobé výzkumné zájmy patří sociologie stárnutí, témata věkové diskriminace, aktivní stárnutí a sociální vyloučení. Provádí výzkum pro národní i evropské orgány a pracuje jako konzultantka pro řadu implementačních projektů. Lucie také spolupracuje s různými vládními a nevládními organizacemi v oblasti seniorské advokacie a v oblasti popularizace vědy. Do roku 2020 působila jako vedoucí pracovní skupiny pro prostorové vyloučení v rámci evropské sítě COST Action ROSEnet. V roce 2020 byla jmenována členkou Výboru pro práva starších lidí při Radě vlády pro lidská práva. V SYRI pracuje na přípravě metodiky pro záchranné složky v kontextu novodobých výzev, a to zejména s cílem lépe podpořit ochranu zdraví stárnoucí populace.