Sdílejte

Sociologové
Společenská odolnost

Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 549 493 628 jarkovsk@mail.muni.cz Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Lucie Jarkovská je socioložka, věnuje se otázkám genderu a sexuality ve vzdělávání. Je autorkou knihy Gender před tabulí a spoluautorkou knih Etnická rozmanitost v české škole, S genderem na trh či Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Věnuje se popularizaci sociálních věd a překladu sociologických konceptů pro nesociologickou především pedagogickou veřejnost. Téma feminismu a genderových výzkumů popularizuje skrze stand-up Duo docentky.