Sdílejte

Sociální epidemiologové
Socioekonomické nerovnosti

Mgr. Albert Kšiňan, Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 549 494 582 albert.ksinan@recetox.muni.cz Výzkumné centrum RECETOX, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity

Albert Kšiňan se věnuje výzkumu problémového chování mezi dospívajícími, především užívání alkoholu a návykových látek. Rovněž se zaměřuje na problematiku výchovy a vývoj osobnosti.