Sdílejte

Představujeme
Komunikace, riziko a nejistota

Mediální svět a věda jako experiment

28.09.2022

Vědecké poznání se ve vědeckém prostoru vyskytuje čím dál častěji. Co to ale znamená a jsou na to novináři, kteří s podobnými tématy neměli dosud co do činění, vlastně připraveni. Mimo jiné těmito otázkami se bude zabývat v rámci SYRI výzkumná skupina s názvem Komunikace, riziko, nejistota, kterou vede Dino Numerato.

Současná doba je plná krizí, pandemií kolem COVID-19 počínaje, přes aktuální energetickou krizi a válku na Ukrajině. Logicky tak vzrůstá potřeba to, co se děje pochopit, což se děje často prostřednictvím médií a vědeckých vyjádření, která různě cirkulují v prostoru včetně sociálních sítí. „Chceme mimo jiné pochopit, co tato intenzivnější cirkulace znamená. Jsme totiž svědky jakéhosi přirozeného experimentu, ve kterém můžeme pozorovat, že vědecká vyjádření zprostředkovávají často novináři, kteří ještě nedávno s vědeckými vyjádřeními nepracovali. Předávají je publikům, která nebyla zvyklá vědecká vyjádření sledovat. Do veřejného prostoru začínají zároveň vstupovat vědci, kteří na interakci s médii nebyli zvyklí,“ říká Numerato.

V celém tomto procesu se prolínají masová a sociální média. Přitom scénáře mohou být velmi různorodé. „Velkou výzvou pro náš výzkum tak bude pochopit, co tato komplexní situace přesně znamená a bude-li i díky SYRI veřejnost naslouchat více sociálním vědám, budu moc rád,“ uvedl Numerato.

Věda pro něj samotného je příležitost objevovat něco nového. S tím souvisí úsilí o překonávaní hranic vědeckých disciplín stejně tak jako snaha o překonávání hranic stávajícího poznání. Sám se zabývá dlouhodobě tím, jaký dopad může mít na společenské instituce jejich kritika, a to, zda a kdy má kritický hlas potenciál společenské instituce měnit. „Snažil jsem se o to při výzkumu možná zdánlivě nesouvisejících témat. Díval jsem se pacienty, kteří jsou nespokojení se systémem zdravotní péče, fotbalové fanoušky, kteří chtějí ovlivnit rozhodování v klubu, kterému fandí, nebo čtenáře médií, kteří vidí rezervy v tom, jak fungují média,“ uvedl Numerato.

Ve svém bádání nastolil například otázku, co mohou různá vyjádření nespokojenosti, pochybnosti a kritiky pro systém zdravotní péče, fotbalové kluby nebo média znamenat. Jsou tyto kritické hlasy vyslyšeny, problematizovány, ignorovány, bagatelizovány nebo zneužity pro zcela jiné účely? Například, co to vlastně znamená, když si otázku „Věříte médiím?,“ nepokládá jen nezištně kritický divák televizní relace či badatel výzkumného tým SYRI, ale když ji začne pokládat tvůrce dezinformační webu nebo si ji přivlastní bývalý premiér Andrej Babiš a prostřednictvím celostránkového inzerátu zaplaví prostor několika českých deníku? „I na tato témata se budeme v SYRI dívat,“ dodal Numerato.