doc. Ing. Mariola Pytliková Ph.D.

+420 739 211 312 Mariola.Pytlikova@cerge-ei.cz
Mariola Pytliková se dlouhodobě věnuje tématům týkajícím se mezinárodní migrace, studuje např. determinanty a důsledky mezinárodní migrace a etnické diverzity pracovních sil.  V této oblasti se například věnovala vlivu jazykové blízkosti, změny klimatu, postojů vůči přistěhovalcům, sociálních dávek, práv přistěhovalců a konfliktů na mezinárodní migraci. Dále se zabývá strukturou a dynamikou mezd na trhu práce, genderovými rozdíly a příjmovými nerovnostmi na trhu práce. V SYRI se bude zabývat zkoumáním reakce trhu práce na krizové situace. Mariola Pytliková působí jako odborný asistent na CERGE UK Univerzity Karlovy  a jako vědecký pracovník na Národohospodářském ústavu AV ČR.