Sdílejte

Komentáře

Balík: Prezident Pavel ukázal, jak moc se liší od svého předchůdce

29.10.2023

„Petr Pavel při svém prvním udělování státních vyznamenání ukázal, jak moc se liší od svého předchůdce. Nevyužil ani seznam vyznamenaných, ceremoniál ani prezidentský projev k vyřizování účtů ani k ocenění jenom svých podporovatelů. Naopak – využil je k napravení minulých pominutí a pochybení, kdy udělil řády a medaile lidem, kteří ji měli mít už dávno, ale z důvodu rozdílných politických názorů s dvěma předchozími prezidenty ji dosud neměli.

Udělal podstatný krok i v udělování Řádu bílého lva. Po dlouhých letech, kdy byl udělován jen zahraničním státníkům a z tuzemských osobností jen in memoriam již zesnulým osobnostem, byl tentokrát udělen třem předním osobnostem české politiky minulých desetiletí, kteří sloužili státu dlouhá desetiletí. Zvláštním příběhem je vyznamenání Pavla Rychetského, který z polistopadových představitelů sloužil nejdelší dobu v nejrůznějších pozicích (od ledna 1990 do srpna 2023), kdy Petr Pavel napravil svévoli Miloše Zemana.

Významnou část oceněných představovali policisté, hasiči a vojáci vyznamenaní za výjimečně statečné činy. Tato ocenění byla ještě podtržena snad nejzajímavější pasáží prezidentova projevu o hrdinství všedního dne – o lidech starajících se o své blízké, pečující o děti apod.

Mezi medailemi za zásluhy se snažil vystihnout všechny významné oblasti společenského života – vědu, kulturu, sport, výchovu mládeže. Ani zde však nepodlehl pokušení primárně odměnit své podporovatele z předvolební kampaně, ale zaměřil se na skutečně významné představitele s nezpochybnitelnými zásluhami.“

 

Autorem komentáře je politolog Stanislav Balík z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity

Foto: www.hrad.cz

Odkaz na tiskovou zprávu k udílení vyznamenání:
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-udelil-statni-vyznamenani-17458

Kontakt

Prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 775 570 804 balik@fss.muni.cz Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity