Sdílejte

Komentáře
Vzdělávání

Kapacitu učitelů řešit šikanu zvyšuje kvalita klimatu na škole

14.03.2023
Česká školní inspekce dnes zveřejnila rozsáhlou zprávu týkající se šikany na českých školách. Podle Lenky Kollerové z Národního institutu SYRI schopnost pedagogů tento problém řešit zvyšuje mj. kvalita klimatu mezi kolegy ve škole, konkrétně otevřená komunikace o problémech a ochota vzájemně si pomáhat. Uvádí to v komentáři ke zprávě.

"Různá výzkumná šetření v ČR i v zahraničí dokládají, že šikana patří mezi běžné nebezpečné jevy, které se vyskytují téměř na každé základní a střední škole. Přesto zpráva ČŠI dokládá, že přibližně 40 % základních a středních škol v ČR v posledních třech letech neřešilo žádný případ šikany. Podstatné je, že podle uvedené zprávy jsou metodici prevence na těchto školách méně proškoleni v oblasti prevence a mají na svou práci, včetně individuálních konzultací s žáky a rodiči, méně času než metodici prevence na ostatních školách.

Z našeho výzkumu provedeného na 118 školách z celé ČR vyplývá, že kapacitu učitelů řešit šikanu zvyšuje i kvalita klimatu mezi kolegy ve škole, konkrétně otevřená komunikace o problémech a ochota vzájemně si pomáhat. To jsou kvality škol, které mohou ředitelé systematicky rozvíjet. Dále se ukazuje, že část učitelů neintervenuje proto, že si nejsou dostatečně jisti v oblasti svých sociálních dovedností. To je opět charakteristika, která se dá systematicky rozvíjet, např. v rámci vzdělávání učitelů. Jak u nás, tak v jiných zemích dochází někdy k tomu, že intervence se omezuje na zastavení šikany. Důležitou součástí intervence jsou ale i individuální podpůrné rozhovory s oběťmi šikany."

Lenka Kollerová,
Národní institut SYRI a Psychologický ústav AV ČR

Odkaz na zprávu ČSI: 

Česká školní inspekce - Tematická zpráva – Hodnocení rizikového chování žáků základních a středních škol (csicr.cz)

Kontakt

PhDr. Lenka Kollerová Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 222 221 652 kollerova@praha.psu.cas.cz Psychologický ústav Akademie věd České republiky