Sdílejte

Ekonomové
Ekonomické dopady

Ing. Aleš Maršál, M.A., Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 777 071 297 ales.marsal@gmail.com   CERGE-EI Aleš Maršál získal doktorát na Univerzitě Karlově. Poté působil na Univerzitě ve Vídni a dlouhodobě pracuje jako seniorní výzkumník v Národní bance Slovenska. Ve svém výzkumu se zaměřuje na finanční ekonomii a teoretickou makroekonomii. Konkrétněji se jeho vědecká práce věnuje využití modelů dynamické všeobecné rovnováhy k pochopení, jak a proč hospodářský cyklus ovlivňuje ceny aktiv. V projektu se bude věnovat studiu ekonomických nákladů inflace a jejich vlivu na ocenění vládních dluhopisů.