Sdílejte

Představujeme
Polarizace a populismus

Hrbková: Baví mne vědecké experimenty

27.02.2023

Politoložku Lenku Hrbkovou baví experimenty. Jako první ve svém oboru je využila už ve své disertační práci a získala dokonce Cenu rektora Masarykovy univerzity. Pomocí experimentů bude nyní v rámci SYRI hledat cestu, jak pochopit mechanismy, které v Česku provází a způsobují polarizaci společnosti a vedou k nárůstu populismu.

„Na vědě mne nejvíce baví svoboda zabývat se problémy, které považuji za zajímavé a důležité, a to že nad těmito problémy mohu opravdu do hloubky bádat, věnovat se jim, přemýšlet o nich a hledat způsob, jak nejlépe odpovědět na otázky, které problémy otevírají,“ uvedla Hrbková, která mj. působila jako Fulbright stipendistka na Northwestern University, kde se účastnila experimentálního výzkumného semináře Jamese N. Druckmana. 

V rámci SYRI se zabývá polarizací postojů a důvěrou veřejnosti k politickým institucím. Věda podle ní mají za úkol překračovat hranice současného poznání a myšlení. Společnosti přináší inovaci, která může mít různou podobu. „Může jít například o technologie, ale i pochopení toho, jak fungují komplexní společenské procesy, jaké významy se skrývají v různých kulturních projevech atd. Myslím, že veřejnost expertům naslouchá ráda, ale bohužel ani vědecké poznání není zcela imunní vůči politizaci a často se stává součástí politického boje,“ myslí si Hrbková, jejíž mateřskou institucí je Masarykova univerzita.

Vědec má podle ní veřejnosti zprostředkovat co nejlépe svoji znalost a expertízu tak, aby si ostatní mohli na daný problém udělat informovaný názor a rozhodnutí. „Cílem není veřejné mínění usměrňovat, ale umožňovat mu co možná nejlepší podmínky k tomu, aby bylo dobře srozuměno s důležitými tématy. Sociální vědec by podle mého názoru měl veřejnosti nastavovat také kritické zrcadlo a jít za hranici povrchního popisu společnosti,“ uvedla Hrbková.

Za svůj hlavní cíl považuje sama hlubší porozumění politickým motivacím v České republice. Tedy popsat, co jsou hlavní faktory, které vedou k různým projevům politického jednání a které vedou například i k politickému napětí ve společnosti.

 

Kontakt

Mgr. Lenka Hrbková Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 549 497 996 +420 728 752 197 hrbkova@mail.muni.cz Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU