Sdílejte

Filosofové
Společenská odolnost

doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 221 183 316 alicekoubova@seznam.cz Filosofický ústav Akademie věd České republiky Alice Koubová je česká filosofka působící na Filozofickém ústavu Akademie věd ČR . K jejím tématům patří etika péče, etická kultura organizací, performativita, vtělené poznání a vztah kultury a vědy. Od roku 2020 je koordinátorkou výzkumného programu Strategie AV21 s názvem Odolná společnost pro 21. století, na který navazuje její výzkumné téma SYRI zaměřené na podmínky a schopnost komunit a institucí čelit nenadálým krizím. Alice Koubová je držitelkou Prémie Otto Wichterle, Ceny Josefa Hlávky, Ceny předsedkyně AVČR a Ceny Libellus Primus.