Sdílejte

Sociologové
Socioekonomické nerovnosti

Doc. PhDr. Josef Bernard, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 210 310 227 +420 777 149 423 Josef.Bernard@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Josef Bernard působí jako vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR a zároveň vyučuje na katedře sociologie FF UHK. Je expertem na problematiku regionálních nerovností, rozvoje venkova a různých forem sociálního znevýhodnění. Ve výzkumu se zaměřuje na sociální situaci periferních regionů, postavení znevýhodněných osob na trhu práce, prostorovou diferenciaci voelbního chování a každodenní život ve venkovských obcích. V rámci projektu SYRI se věnuje zejména souvislostem mezi sociálními nerovnostmi, místem bydliště a zdravím. Zkoumá též vliv různých životních událostí na zdravotní stav.