Sdílejte

Vzdělávání
Vzdělávání

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 549 495 582 lojdova@ped.muni.cz Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Kateřina Lojdová se zabývá zejména pregraduální přípravou učitelů. Pracovala ve výzkumných týmech věnujících se etnografii diverzity v přípravě učitelů, řízením třídy u studentů učitelství a jejich mentorů a mocenskými vztahy ve třídách studentů učitelství na praxi. Řešila také projekt zaměřený na soukromé alternativní školy. Byla oceněna za vynikající výsledky výzkumu MUNI Scientist.