Sdílejte

Politologové
Polarizace a populismus

Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 494 609 havlik@fss.muni.cz Katedra politologie Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity Hlavními oblastmi výzkumného zájmu Vlastimila Havlíka jsou politické strany, volební chování, populismus a politika v České republice v širším srovnávacím kontextu. Probíhající pandemie představuje jednak příležitost, ale též výzvu pro populistickou politiku. V rámci projektu se zabývá otázkou populistické a antipopulistické komunikace, volebním chováním a formováním populistických postojů v kontextu pandemie.