Sdílejte

Ekonomové
Trh práce

doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.

Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 739 211 312 Mariola.Pytlikova@cerge-ei.cz   CERGE-EI

Mariola Pytliková působí jako odborný asistent na CERGE UK Univerzity Karlovy  a jako vědecký pracovník na Národohospodářském ústavu AV ČR. Zabývá se tématy v oblasti ekonomie trhu práce a pracovně-právních vztahů. Ve svém výzkumu se věnuje tématům týkajícím se mezinárodní migrace, studuje např. determinanty a důsledky mezinárodní migrace a etnické diverzity pracovních sil. V této oblasti se Mariola například věnovala vlivu jazykové blízkosti, změny klimatu, postojů vůči přistěhovalcům, sociálních dávek, práv přistěhovalců a konfliktů na mezinárodní migraci. Dále se zabývá strukturou a dynamikou mezd na trhu práce, genderovými rozdíly a příjmovými nerovnostmi na trhu práce. Je nositelkou prestižní ceny Kateřiny Šmídkové 2015 a Mladého Ekonoma 2005 od České společnosti ekonomické.